Uutinen

KOSKI-data tietolähteeksi koulutustilastointiin ja valtionosuusrahoituksen laskentaan

Koulutus ja tutkinnot Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Valtionosuudet Tilastot
Valtionosuusrahoituksen laskenta ja Tilastokeskus alkavat käyttää KOSKI-tietovarantoa tietolähteenä yleissivistävän koulutuksen osalta syksystä 2020 alkaen.
Aikuisia opiskelijoita pöydän ääressä

KOSKI-tietovaranto sisältää valtakunnallisia esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja. Koulutuksen järjestäjät ovat tallentaneet tietoja oppilaiden ja opiskelijoiden yksittäisistä opintosuorituksista ja suoritetuista tutkinnoista KOSKI-palveluun vuodesta 2018 lähtien.

Muutoksen myötä valtionosuusrahoituksen laskentaa sekä Tilastokeskuksen ja Vipusen koulutustilastointia varten tiedot haetaan KOSKI-tietovarannossa olevien tietojen pohjalta. Vain sellaisia tietoja, joita ei ole KOSKI-tietovarannossa saatavilla kysytään tarvittaessa erillisillä tiedonkeruilla valtionosuuksien laskentaa varten. Muutos edellyttää sitä, että yleissivistävän koulutuksen, ja varhaiskasvatuksen järjestäjät esiopetuksen osalta, varmistavat KOSKI-tietojen oikeellisuuden omien, sisäisten prosessiensa kautta.