Tiedote

Koulutusviennille tiekartta: suomalaiset toimijat halutaan saada mukaan alan globaaleihin verkostoihin

Ajankohtaista Kansainvälistyminen Koulutusvienti
Yksi lähivuosien tavoitteista suomalaiselle koulutusviennille on se, että suomalaisia toimijoita saadaan nykyistä enemmän mukaan alan laaja-alaisiin ja monipuolisiin kumppanuuksiin. Koulutusosaamisemme on haluttua, mutta mittakaavaltaan suurissa ja vaikuttavissa hankkeissa pelkästään suomalaisista koostuva toteuttajaryhmä ei useinkaan ole riittävän vahva. Tarvitaan siis aktiivista verkottumista ja yhteistyötä vakiintuneiden ja pitkään vientitoimintaa harjoittaneiden ulkomaisten toimijoiden kanssa.
Kaksi poikaa katsoo tablettia koulussa

Näin linjataan tuoreessa koulutusviennin strategiassa, jota on valmisteltu Opetushallituksessa toimivan Education Finland -ohjelman jäsenyritysten sekä koulutusviennin asiantuntijoiden kanssa. Koulutusviennin tiekartta 2020─2023 antaa suuntalinjoja koulutusviennin kehitykselle ja tukee osaltaan hallitusohjelman laajempia tavoitteita kansainvälisen viennin kasvattamiseksi.

Suomalainen koulutusvienti on jatkanut kasvua ja kehittynyt viime vuosina lupaavasti. Pohjaa kasvulle on luonut koulutusviennin edellinen tiekartta vuosille 2016─2019. Siinä painotettiin palvelu- ja tuotekehitystä, Team Finland -toimintamallin kehittämistä sekä hallinnollisten esteiden purkamista.

Temaattiset kärjet alueita, joilla suomalainen osaaminen ja kansainvälinen kysyntä kohtaavat

Globaalin verkostoitumisen lisäksi koulutusviennin linjauksissa painottuvat tulevina vuosina skaalautuvien palvelumallien edistäminen sekä koulutusviennin osaamisen ja tietopohjan vahvistaminen. Lisäksi jatketaan jo edellisessä tiekartassa painotuksena olleita ponnisteluja koulutusviennille esteettömän toimintaympäristön luomiseksi.

Koulutusviennin vauhdittamisessa on tarkoitus keskittyä erityisesti niihin palveluihin, joissa on jo korkeatasoista suomalaista osaamista sekä kansainvälisillä markkinoilla todennettua kysyntää. Tällaisiksi temaattisiksi kärjiksi on tiekartassa valittu mm. koulutuksen digitaaliset palvelut, oppimisympäristöjen kehittäminen ja opetusteknologia, joissa Suomi on perinteisesti ollut vahva ja joihin koronapandemia on kasvattanut kiinnostusta. Temaattisiin kärkiin kuuluvat myös pedagoginen kehittäminen eri asteiden koulutuksessa sekä ammatillinen koulutus, jonka kehittäminen on lukuisissa maissa ajankohtaista ja johon Suomella on annettavaa esimerkiksi työelämäyhteistyön joustavilla malleilla.

Koronan vaikutukset näkyvät myös koulutusviennissä

Kevään 2020 koronapanepidemia on näkynyt monen yrityksen ja organisaation toiminnassa. Se on haastanut myös koulutusvientiä. Esimerkiksi kiinalaisille kesäksi tuotettujen leirikouluohjelmien sekä asiantuntijoiden koulutusten kysyntä on täysin pysähtynyt. Toisaalta kiinnostus digitaalisille sisällöille ja verkon yli välitetylle koulutus- ja konsultointipalveluille on kasvanut.

─ Tie koronakriisistä ulos näyttäytyy jokaisessa yrityksessä, oppilaitoksessa ja korkeakoulussa erilaiselta. Toive on, että nyt julkaistava koulutusviennin tiekartta vahvistaa osaltaan toimia ja rakenteita, joilla yhteinen visio ja päämäärät ovat paremmin saavutettavissa, toteaa koulutusviennistä vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Koulutusviennin liikevaihto on kasvanut jo 385 miljoonaan euroon

Education Finland -ohjelman jäsenyrityksille ja -organisaatioille tehdyn kyselyn mukaan niiden koulutusviennin liikevaihto vuonna 2019 oli 385 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 7 %. Koulutusviennin keskeisiä markkina-alueita ovat Kiina, Kaakkois-Aasia, Latinalainen Amerikka ja Gulfin alue. Afrikka nähdään uutena potentiaalisena markkina-alueena, jonka houkuttelevuus on kasvanut viime vuosina.

Koulutusviennin tiekartassa tavoitteeksi asetetaan, että koulutusviennin arvo Suomen taloudessa kasvaa pidemmällä aikavälillä 1 miljardiin euroon. 

─ Jotta tässä onnistutaan, kysynnän aito ymmärtäminen ja entistä kokonaisvaltaisemman tarjonnan tuottaminen ovat tärkeässä asemassa. Tarvitaan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa, uudenlaista systeemitason ajattelua sekä aitoa yritysvetoisuutta vientiin, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari

Opetushallituksessa toimivan Education Finland -ohjelman tavoitteena on edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä koulutuksessa ja vauhdittaa koulutusviennin kasvua. Ohjelma tarjoaa yrityksille, koulutusorganisaatioille ja muille koulutusviennin toimijoille tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista, kehittää vientiosaamista ja tekee suomalaista koulutusjärjestelmää näkyväksi maailmalla. Lisäksi ohjelma edistää uusien palvelukonseptien luomista. Ohjelmassa on vuonna 2020 jäsenenä noin 120 yritystä ja koulutusorganisaatiota. Lisäksi ohjelman valittuja palveluita on tarjolla koulutusvientiä vasta aloittaville yrityksille tai organisaatioille.

Koulutusviennin tiekartta 2020─2023 julkistettiin 12.6.2020 alan toimijoille suunnatussa verkkotilaisuudessa, jossa olivat mukana tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari

Lisätietoja

  • Jouni Kangasniemi, Education Finland -ohjelman ohjelmajohtaja, Opetushallitus: jouni.kangasniemi[at]oph.fi  p. 040 517 9222 
  • Marjaana Sall, koulutussuurlähettiläs, ulkoministeriö: marjaana.sall[at]formin.fi, p. 0295 350 266