Uutinen

Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osaan muutoksia

Koulutus ja tutkinnot Lainsäädäntö Tutkinnon perusteet
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osan sisältäviin tutkinnon perusteisiin on tehty teknisiä muutoksia. Muutosten taustalla ovat liikenteen palveluista annetun lain muutokset. 1.1.2020 uudistettu tutkinnon osa otettiin käyttöön kymmenessä ammatillisessa tutkinnossa.
kuorma-autoa ajava opiskelija

Keväällä 2019 liikenteen palveluita säätelevään lakiin (320/2017) tehtiin muutoksia, jotka vaikuttavat kuljetusalan perustason ammattipätevyyden toteuttamiseen ammatillisessa koulutuksessa. Muutokset liittyvät laajempaan liikenne- ja viestintäministeriön liikennepalvelujen kokonaisuudistukseen.

Tässä vaiheessa säädösmuutokset näkyvät tutkinnon perusteissa teknisinä muutoksina eikä uudistus aiheuta muutoksia koulutuksen sisältöön.

Lain uudistus mahdollistaa tieliikenteen raskaan kaluston kuljettajien ammattipätevyyden hankkimisen nykyisen koulutusmallin rinnalla koesuorituksena. Koemalli voidaan ottaa käyttöön siinä vaiheessa, kun Valtioneuvoston asetukseen (434/2018) kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä on tehty tarvittavat lisäykset. Ammatillisessa koulutuksessa koemallin käyttöönotto edellyttää lisäksi muutoksia lakiin ammatillisesta koulutuksesta. Lainmuutokset ovat toimeenpantavissa aikaisintaan vuoden 2021 puolella.

Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osa sisältyy   

palvelualalla

  • logistiikan perustutkintoon
  • rakennusalan perustutkintoon
  • lentoasemapalvelujen ammattitutkintoon
  • kuljetusalan ammattitutkintoon 

tekniikan alalla

  • maarakennusalan ammattitutkintoon
  • ympäristöalan ammattitutkintoon 
  • kaivosalan perustutkintoon (perusteet voimaan 1.8.2020)

maa- ja metsätalousalalla

  • metsäalan perustutkintoon 
  • metsäalan ammattitutkintoon 

yhteiskunnallisella alalla

  • tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkintoon 

 

Lisätietoja

 

ammatillinenkoulutus@oph.fi