Uutinen

Kulttuuriperinnön hyvät käytännöt halutaan jakoon Euroopassa

Ohjelmat Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
“Cultural Heritage in Action: sharing solutions for European cities and regions” -hanke etsii kulttuuriperintökentältä hyviä käytäntöjä avoimen haun kautta. Olemassa oleva paikallinen tai alueellinen osaaminen ja kokemus halutaan jakaa kulttuuriperintöasioiden parissa työskenteleville Euroopan-laajuisesti.
Mediataideteos ja ihmisiä historiallisella kaupunkiaukiolla

Uutista päivitetty 25.3.

Avoimessa haussa etsitään hyviä käytäntöjä, jotka voivat olla esimerkiksi paikallisia tai alueellisia linjauksia, projekteja tai tapahtumia. Tärkeää on, että käytäntö on innovatiivinen ja vaikuttava, ja että se voi toimia hyvänä esimerkkinä muille.

Käytäntöjä haetaan kolmesta teemasta, jotka ovat:

  • kulttuuriperinnön osallistavat hallintokäytännöt
  • vanhojen rakennusten uusiokäyttö
  • kulttuuriperintöä koskevien toimenpiteiden laatu.

Hyvien käytäntöjen haku on auki 27.4.2020 saakka. Arviolta 30 esimerkkiä kootaan verkkohakemistoon ja osaan kohteista tutustutaan myös paikan päällä. Osallistujat kohdevierailuihin valitaan erikseen avoimen haun kautta touko-kesäkuussa 2020.

Cultural Heritage in Action -hankkeen tavoitteena on vaihtaa ja jakaa tietoa, kokemuksia ja osaamista Euroopassa kulttuuriperintöasioiden parissa työskentelevien kesken. Hanke liittyy eurooppalaiseen kulttuuriperintöalan toimintalinjauksiin (European Framework for Action on Cultural Heritage), jotka Euroopan komissio julkaisi jatkumona kulttuuriperinnön eurooppalaiselle teemavuodelle 2018. Euroopan komissio rahoittaa hanketta Luova Eurooppa -ohjelmasta, ja sitä koordinoi EUROCITIES partnereinaan KEA, ERRIN, Europa Nostra ja Architects’ Council of Europe (ACE).