Uutinen

#kvosaaja 1: Kansainvälistymisen potkurina ovat tarve ja tahto

Kokemuksia Nuorisotyö Erasmus+ nuorisoalalle Kansainvälistyminen
Jaana Fedotoff, Osaamiskeskus Koordinaatin kehittämispäällikkö, on #kvosaaja-juttusarjamme ensimmäinen vieras.
Jaana Fedotoff

"Näen kansainvälistymisen ammatillisena tarpeena ja tahtotilana! Eikä kyse ole ainoastaan yksittäisen työntekijän tarpeista, vaan kansainvälistyminen on hyödyksi koko organisaatiolle.

"Kansainväliseen verkostoitumiseen minua motivoi aikoinaan tarve hankkia ammatillista tietotaitoa nuorille suunnattujen tieto- ja neuvontapalvelujen kehittämiseksi. Yksi tärkeimmistä työurani innostajista oli oppi, jota hain ja sain kansainvälisistä koulutuksista ja verkostotapaamisista. Aina ei ollut mahdollista käyttää näihin työaikaa, mutta ymmärsin, että kaikki se mitä ammentaisin kansainvälisestä toiminnasta, tulisi olemaan merkittävää ammatillista pääomaani. Tätä kertynyttä pääomaa käytän edelleen nuorten hyväksi ja nuorisoalan kehittämiseen Suomessa ja Euroopassa.  

"Olen edelleen tekemisissä monien niiden kollegojen ja verkostojen kanssa, joihin tutustuin urani alkuaikoina. Se on tuonut päivittäiseen työhöni merkittävän, ammatillisen vertaisverkoston. Tässä verkostossa tehtyä yhteistyötä voin hyödyntää nuorisotyön ja nuorille suunnattujen palvelujen kehittämiseen Suomessa ja laajemmin Euroopassa. 

"Kansainvälistyminen on vienyt minut myös johtamaan ERYICAa, eurooppalaista nuorten tieto- ja neuvontatyön kattojärjestöä.  Järjestöön kuuluu 39 jäsenorganisaatiota 28 maasta. Nyt minulla on vuorostaan mahdollisuus jakaa osaamistani ja hyviä käytäntöjä suomalaisesta nuorisotyöstä. Työnantajani Oulun kaupunki tukee työni kansainvälisyyttä ja ymmärtää kansainvälistymisen merkityksen laajempana asiana kuin vain yksittäisen työtekijän kokemuksena. Osaamiskeskus Koordinaatissa, jossa työskentelen, olemme mukana lähes vuosittain Erasmus+ -rahoitteisissa hankkeissa. Viimeisin näistä on DesYIng-hanke, jossa kehitetään nuorisotyötä kahdeksan muun maan kanssa palvelumuotoilua hyödyntäen. 

"Nuorisoalan keskeiset tavoitteet on kirjattu nuorisolakiin (§2). Tavoitteiden toteuttamisen yhtenä lähtökohtana on muun muassa kansainvälisyys ja kulttuurien moninaisuus. Nuorten ja nuorisotyöntekijöiden mahdollisuus osallistua kansainväliseen toimintaan on tärkeää yksittäisten nuorten merkityksellisen elämän vahvistajana. Lisäksi kunnille ja muille organisaatioille kansainvälistyminen tuo osaamispääomaa, joka kantaa pitkälle. Siksi suosittelen vahvasti nuorisotyöntekijöiden ja nuorten kansainvälisiä vaihtoja ja hankkeita!"  
 
Jaana Fedotoff
Osaamiskeskus Koordinaatti
Kehittämispäällikkö
ERYICA President

Jaana Fedotoff, kihittämispäällikkö, Osaamiskeskus Koordinaatti
Jaana Fedotoff sai EU:n nuoriso-ohjelmien koulutuksista pääomaa, jota hän käyttää vieläkin työssään nuorisoalan kehittämiseen Suomessa ja Euroopassa.

Julkaistu EU:n nuoriso-ohjelmien uutiskirjeessä 1/2020

#kvosaaja-sarjassa esittelemme nuorisoalalla ja EU:n nuoriso-ohjelmien viitekehyksessä toimivia kansainvälisiä osaajia ja heidän ajatuksiaan kansainvälisyydestä.