Uutinen

Lokakuun Käyttäjien kuukausi tarjosi tietoa Europassin kehittämiseen

Lokakuussa Europassi vietti Käyttäjien kuukautta. Tarkoituksena oli tuoda näkyvyyttä käyttäjäkokemuksille ja toisaalta myös kerätä tietoa Europassin kehittämiseksi.

Europassin tiedotuskanavilla mainostettiin kyselyä, johon käyttäjät Euroopanlaajuisesti pääsivät vastaamaan. Kyselyssä hyödynnettiin tietoa aiemmin saaduista käyttäjäpalautteista ja pyydettiin tarkennusta näihin. Vastauksia ei tullut niin paljon kuin toivottiin, mutta avoimia vastauksia tuli kuitenkin ilahduttavan paljon ja niissä kuvailtiin asioita varsin tarkasti. Näistä on merkittävää hyötyä jatkokehittämisessä sekä tiedottamisessa.

Survey results are here! 46% Making the Europass Cv was easy! 40% The finished CV looked good.

Vastaajista 46% koki Europassi-CV:n luomisen helpoksi. 40% oli myös sitä mieltä, että CV näytti hyvältä. Parantamisen varaa on myös, sillä 37% vastasi, että CV on tyydyttävä, mutta vaatii vielä hieman kehittämistä. Erityisesti toivottiin lisää CV-pohjia. Vanha CV-pohja on kerännyt mittavan suosion, sillä tätä toivottiin yhdeksi vaihtoehdoksi niin aiemmissa yksittäisissä asiakaspalautteissa kuin Käyttäjien kuukauden kyselyssä.

Europassin profiilin käyttö on koettu helpoksi. Profiilista pidetään ja työkaluna se nähdään modernina. Myös profiilin suhteen toivotaan vielä hieman kehitystä. EU-loginin luominen koetaan vaikeaksi, mikä heikentää hieman käyttökokemusta. 

Vapaan sanan osiossa ehdotettiin erityisesti heikompien digitaitojen ja vanhempien käyttäjien huomioimista Europassi-portaalissa. Yleisesti käyttäjäpolkuun ja ohjeistuksiin toivottiin vielä tarkennuksia sekä selkeyttä. Vastauksissa portaalissa sanottiin olevan potentiaalia, mutta se pitäisi saada enemmän tunnetuksi. Vastauksissa oltiin kuitenkin kiitettiin mahdollisuudesta kertoa mielipiteistään.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään jatkossa. Europassin portaalista löytyy tietoa sekä Ota yhteyttä -sivu. Tämän kautta on mahdollista lähettää kysymyksiä ja parannusehdotuksia Europassin tekniselle tiimille milloin vain. Jokainen kehitysidea on tärkeä!

Tutustu Europassiin täällä: www.europass.eu

Suomen Europassi-keskuksen sivut: www.europassi.fi