Uutinen

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnolle uudet perusteet

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet
Vastuullinen liikkuminen ja työskentely luonnossa sekä luonnonvarojen kestävä käyttö ovat luonto- ja ympäristöalan ammattilaisen perusosaamista, jonka pohjalle luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon uudistetut perusteet on laadittu. Alan ammattilainen osaa myös ennakoida riskejä ja huomioida niin itsensä kuin asiakkaan turvallisuuden.
Luontokuva, polku, kevät

Uudet luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.1.2021. 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa on jatkossakin osaamisalat luontoalalle, porotaloudelle ja ympäristöalalle. Tutkinnosta voi valmistua luonto-ohjaajaksi, luonnonvaratuottajaksi, poronhoitajaksi tai ympäristönhoitajaksi. Uutena tutkintonimikkeenä on ympäristönhuoltaja, jonka osaaminen liittyy erityisesti materiaalien hyödyntämisen ja jätehuollon tehtäviin.  

Kaikki tutkintoa suorittavat saavat osaamista ympäristövastuulliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan, toimintaympäristön, ekologian ja lajien tuntemusta sekä maastossa liikkumisen ja työskentelyn taitoja. Vastuullinen, kestävän kehityksen mukainen ja turvallinen toiminta on sisällytetty tutkinnon perusteisiin läpileikkaavasti. Luonto-ohjaajat ovat erikoistuneet käytännön ohjaustehtäviin luonnossa ja heillä on hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Luonnonvaratuottajien osaaminen liittyy marjojen, sienten ja yrttien keräykseen ja jatkojalostukseen. Poronhoitajat huolehtivat porojen hyvinvoinnista, ympäristön kestävyydestä ja poroelinkeinon kannattavuudesta. Ympäristönhoitajan osaaminen kohdistuu ympäristön hoitoon, kunnostamiseen ja ympäristöntilan seurantaan.

Opiskelija voi syventää ja täydentää perusosaamista valinnaisilla tutkinnon osilla. Uutta osaamista tutkinnossa edustaa mm. ilmastovastuullinen toiminta, luontoperusteiset hyvinvointipalvelut ja vieraslajitorjunta.  

Uudistetuissa tutkinnon perusteissa otetaan käyttöön myös uudenlainen kriteeristö osaamisen arviointiin. Jatkossa osaaminen arvioidaan geneerisillä, kaikille perustutkinnoille yhteisillä kriteereillä.

Opinnot voi aloittaa voimassa olevien perusteiden mukaan 31.12.2020 asti.  Poistuvien perusteiden mukaiset tutkinnot tulee suorittaa 31.12.2024 mennessä. 

Lisätietoa

Tutustu luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteisiin ePeruste-palvelusta.

Opetushallitus järjestää webinaarin uudistuneista luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteista 31.8.2020 klo 13.00-14.00.
Ilmoittaudu webinaariin

Lisätietoja voi pyytää sähköpostilla osoitteesta ammatillinenkoulutus [at] oph.fi