Uutinen

Lyhytkin kansainvälinen hanke tuo paljon piristystä arkeen

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
ASTEL - A STep towards new European Learning: a digital and personalized approach (2018–2020)
Hankeporukkaa harjoituskaupassa Lissabonissa
Kuvassa hankeporukkaa harjoituskaupassa Lissabonissa 2019

Joskus riittää jopa yksi hankevierailu tai -kokous kansainvälisyysinnostuksen ja työmotivaation herättämiseen. Mikä on onnistuneen hankkeen resepti? Uudet lähestymistavat, ajankohtaiset kysymykset, uteliaisuus ja kehittämistarve, yhdessä suunniteltu kokonaisuus ja pelisäännöt, sitoutuvat kumppanit sekä avoimet ja innokkaat asiantuntijat.

Omnia kokeili vuosina 2018–2020 Erasmus+ kevyempää kehittämishanketta, hyvien käytäntöjen vaihtoa. Tavoitteena oli laajentaa yhteistyötä uusien kumppanimaiden ja -oppilaitosten kanssa, jakaa ideoita, käytäntöjä ja menetelmiä. Koska Omnian liiketalouden osasto ei ollut pitkään osallistunut kansainvälisiin kehittämishankkeisiin, tarkoituksena oli parantaa kansainvälisiä toimintavalmiuksia ja luoda alalle uusi yhteistyöverkosto.

Puolentoista vuoden aikana tutustuimme hankekokouksien ja -koulutuksien yhteydessä kumppaneihin Suomessa, Virossa, Alankomaissa, Portugalissa ja Belgiassa. Belgia oli kaikille kumppaneille täysin uusi kokemus, Portugalin ja Alankomaiden eri oppilaitosten kanssa oli ollut aikaisemmin enemmän liikkuvuushankekokemusta.

ASTEL-hankkeen tavoitteena oli perehtyä ammatillisen koulutuksen ajankohtaisiin kehittämisteemoihin: mitä digitaalisuus mahdollistaa koulutuksessa, millaisia ohjauspalveluja tarvitaan joustavilla yksilöllisillä opintopoluilla ja millaisia monipuolisia oppimisympäristöjä työpaikat tarjoavat. Hankkeen perusaiheet digitaalisuus ja tulevaisuuden opetusmenetelmät saivat uuden merkityksen kevään 2020 aikana opetuksen siirryttyä verkkoon. ASTEL-hanke oli ollut askeleen edellä ja valmistellut osallistujia digiloikkaan.

Kumppaniorganisaatiot päättivät itse, millä perusteella valitsivat osallistujia eri kokouksiin ja koulutuksiin. Monesti taustalla oli asiantuntijoiden rohkaiseminen kv-hankkeeseen ja käyttämään englannin kieltä. Osallistujat tiedottivat tuloksista omissa organisaatioissaan ja osastoissaan, ja mielenkiinto hanketta kohtaan lisääntyi. Sekä opettajat, esimiehet että koulutusviranomaiset innostuivat osallistumisensa jälkeen kehittämään organisaationsa toimintaa ja ilmaisivat mielenkiintonsa kv-hankkeisiin.

Jokainen kumppanimaa järjesti puolentoista vuoden aikana yhden kokouksen hankkeen suunnitteluvaiheessa valitusta aiheesta. Hankkeen aloituskokous ja Digitaalisuus-seminaari oli Virossa. Suomen aiheena olivat Joustavat yksilölliset opintopolut, digitaaliset ohjaus- ja tukipalvelut, Portugalin ja Alankomaiden kumppanit keskittyivät työelämäyhteistyöhön ja työpaikkaan oppimisympäristönä, Belgia puolestaan digitaalisiin oppimisympäristöihin. Omnia, ROC A12 Alankomaista ja Emmaüsinstituut@2 Belgiasta järjestivät myös asiantuntijoille koulutuksen ajankohtaisista aiheistaan. Tapaamisten ja vierailujen kokemuksena koottu hyvien käytäntöjen lista löytyy hankkeen verkkosivulta.

Hanke kulminoitui Belgiassa Aalterin kaupungissa helmikuussa 2020 Emmaüsinstituutin järjestämässä tulevaisuuden koulun ja oppimisen konferenssissa Future Education, jossa puhujina olivat mm. Mark Sparvell Microsoftilta, Matias Matias HP:lta ja Joachim J.N. De Vos Living Tomorrow Labista.

Hankekokoukset, -koulutukset ja -vierailut osoittautuivat erittäin antoisiksi ja innovatiivisiksi. Toiminnan aikana kehitimme ohjelmien suunnittelemista yhdessä sovituin periaatteineen, suunnittelimme osallistujien käyttöön itsearviointityökalun, kokeilimme palautteen antamista eri digitaalisin keinoin ja analysoimme kumppanien nimeämiä hyviä käytäntöjä. Koordinaattorien välinen yhteydenpito jatkui myös hankkeen loputtua nykyisten verkkosivujen täydentämisellä ja uuden kehittämishankkeen suunnittelemisella. 

Teksti: Sirje Hassinen, Omnia