Uutinen

Maahanmuuttajataustaiset nuoret ryhtyvät tekemään dokumenttia mielenterveysongelmista Euroopan solidaarisuusjoukkojen tuella

Ohjelmat Kulttuuri Nuorisotyö Kansalaistoiminta Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen Kotoutuminen
Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden 2019 viimeisellä hakukierroksella myönnettiin rahoitusta monelle kotoutumisen edistämiseen liittyvälle hankkeelle. Useassa hankkeessa keskeisessä roolissa ovat melko vastikään Suomeen muuttaneet nuoret.
Ihminen videokuvaa toista rappusissa.

Miksi Suomessa on niin paljon mielenterveysongelmia? Minkälaisia vaikutuksia niillä on yksilöihin? Entä poliittisella ja kansantaloudellisella tasolla? Muun muassa näitä kysymyksiä Aimal Hakimi on pyöritellyt yhdessä muiden nuorten maahanmuuttajataustaisten elokuvantekijöiden kanssa.

Syntyi ajatus dokumenttielokuvasta, jossa aihetta käsiteltäisiin perusteellisemmin, ja nuoret ryhtyivät keräämään materiaalia dokumenttia varten. Nopeasti he huomasivat, että aihe on iso ja aikaa vähän.

Sitten työryhmä kuuli Euroopan solidaarisuusjoukkojen Solidaarisuusprojekti-rahoituksesta. Solidaarisuusprojektit ovat nuorten ja nuorten aikuisten itsensä ideoimaa ja toteuttamaa solidaarisuustoimintaa, jossa toteuu yhdessä tekeminen, oppiminen sekä kansalaisaktiivisuus. Solidaarisuusprojektille myönnettävä avustussumma on enintään 6000 euroa.

Työryhmä päätti hakea dokumentilleen rahoitusta solidaarisuusjoukoista. Apua hakuprosessiin he saivat Rauhankasvatusinstituutin Rauhankiihdyttämöstä. – Tämä oli ensimmäinen kertamme, joten oli hienoa saada apua rahoituksen hakemiseen. Opimme hakuprosessista paljon, kertoo Agonia in the Paradise -hankkeen tuottaja Aimal Hakimi.

Tämä oli ensimmäinen kertamme, joten oli hienoa saada apua rahoituksen hakemiseen.

Seuraavaksi työryhmä ryhtyy tosissaan suunnittelemaan dokumentin tuottamista. Tarkoitus on kokoontua yhteen ja miettiä muun muassa dokumentin käsikirjoitusta.

– Koska se on dokumentti, emme voi varmasti tietää, mihin suuntaan se kehittyy. Paljon riippuu siitä, millaisia haastateltavia löydämme. Olemme kovin innoissamme. Tämä on iso juttu, Aimal Hakimi kertoo.

Rahoitusta jaettiin vajaat puoli miljoonaa euroa

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden 2019 viimeisellä hakukierroksella myönnettiin rahoitusta yhteensä vajaan puolen miljoonan euron edestä. Rahoitusta myönnettiin nuorten omien solidaarisuusprojektien lisäksi nuorten vapaaehtoispalvelun hankkeisiin.

Hakimin työryhmän lisäksi solidaarisuusprojektien rahoitusta sai muun muassa Rauhan ja hyvinvoinnin järjestön hanke, jossa pääasiassa maahanmuuttajataustaisista nuorista koostuva ryhmä antaa kannustavaa uraohjausta maahanmuuttajataustaisille nuorille. Vapaaehtoispalvelun hankkeista rahoitusta sai muun muassa nuorisokeskus Villa Elban hanke, jossa vapaaehtoiset ovat mukana järjestämässä kesäleirejä pakolaistaustaisille ja kantasuomalaisille lapsille.