Tiedote

Maailman suomalaistyyppisille kouluille valmisteilla validointijärjestelmä

Ajankohtaista Koulutusvienti
Työryhmä ehdottaa kriteeristöä ja prosessia jolla varmistettaisiin, että suomalaisiksi itseään kutsuvat koulut noudattavat suomalaisia hyviksi tunnistettuja käytäntöjä ja periaatteita.
Kuvituskuva: tytöt tekemässä ryhmätyötä

Maailmalla toimii paljon suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja opetussuunnitelmasta inspiroituneita kouluja. Osan niistä ovat perustaneet suomalaiset koulutusasiantuntijat koulutusvientinä, osa taas on lainannut suomalaisuuden nimeensä lähinnä markkinoinnillisessa mielessä. Opetushallituksen asettama työryhmä on nyt tehnyt ehdotuksen suomalaistyyppisten koulujen validointiprosessista ja sen edellytyksistä. Työryhmän raporttiin sisältyy myös kriteeristö suomalaistyyppisten koulujen ominaispiirteistä.

Työryhmän ehdotuksen mukaan validointiprosessi muodostuisi ennakkoon toimitettavasta selvityksestä koulun toiminnasta ja lupamenettelyistä kohdemaassa, Opetushallituksen maksullisena asiantuntijatyönä tekemästä suomalaistyyppisen toiminnan suunnitelman arvioinnista, sekä ulkopuolisen toimijan tekemästä varsinaisesta toiminnan auditoinnista.

 Toimijoiden kirjo kuvastaa, että suomalainen koulutus kiinnostaa suuresti maailmalla. Validointiprosessilla voitaisiin erottaa paremmin oikeasti suomalaistyyppiset koulut niistä tapauksista, joissa suomalaisia piirteitä lainataan lähinnä koulun omiin markkinointitarkoituksiin. Tämä tukisi myös suomalaisten omaa koulutusvientiä, uskoo työryhmää vetänyt ohjelmajohtaja Jouni Kangasniemi Opetushallituksen Education Finland -ohjelmasta.

Suomalaistyyppisen koulun ominaispiirteistä kriteeristö

Työryhmän laatima suomalaistyyppisen koulun ominaispiirteiden kriteeristö koskee muun muassa koulun arvoperustaa ja oppimiskäsitystä, koulun toimintakulttuuria ja -periaatteita sekä opetussuunnitelmaa. Kuvaus ominaispiirteistä on laadittu yhteistyössä koulujen operoinnista ulkomailla vastaavien suomalaisten yritysten ja opetusalan asiantuntijoiden kanssa.

Luonnosteltua kriteeristöä on jo sovellettu viime vuoden aikana, kun Opetushallitus on arvioinut pilottiluontoisesti neljän suomalaisen toimijan laatimat ja ulkomaille myydyn koulukonseptin toimintasuunnitelmat.

Opetushallitus arvioisi koulujen toimintasuunnitelmat

Työryhmä ehdottaa, että Opetushallitus arvioisi jatkossa maksullisena palvelutoimintana ulkomaille perustettavien tai jo toimivien suomalaistyyppisten koulujen toimintasuunnitelmia, niiden omasta hakemuksesta. Toimintasuunnitelman arvioinnin jälkeen suomalaisen koulutusjärjestelmän ja arviointia hyvin tunteva taho auditoisi koulun toiminnan noin 12-24 kuukauden kuluttua Opetushallituksen antaman arviointilausunnon saamisesta.

Työryhmä ehdottaa myös, että Opetushallitus suunnittelisi kansainvälisen oppilaitosjohdon diplomikoulutuksen suomalaisesta koulusta kiinnostuneille kasvatus- ja opetusalan asiantuntijoille ja koulun johdon edustajille. Koulutus toteutettaisiin maksullisena koulutuksena osana Opetushallituksen koulutuspalvelua tai yliopistojen täydennyskoulutuslaitosten toimesta.

Lisätietoa

Ohjelmajohtaja Jouni Kangasniemi, jouni.kangasniemi [at] oph.fi,">jouni.kangasniemi [at] oph.fi, 040 5179222