Uutinen

Määräystä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksesta uudistetaan

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Osaamisen arviointi
Opetushallitus selkeyttää antamaansa määräystä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta. Sammalla julkaistaan käytännönläheinen ohje osaamiseen tunnustamisen ja tunnustamisen menettelytavoista. Uudistus palvelee ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, jotka käytännössä toteuttavat aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen. Sujuva tunnistaminen ja tunnustaminen kuuluvat osaamisperusteiseen ammatilliseen koulutukseen ja ovat olennainen osa jatkuvaa oppimista.
Kuvituskuvassa näkymä kolukirjaston käytävältä

Pärjääminen nopeasti muuttuvassa maailmassa edellyttää jatkuvaa oppimista. Osaaminen karttuu paitsi kouluttautumalla myös työssä ja arjessa oppien. Osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja mahdollisuuksien mukaan tunnustetaan. Parhaimmillaan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen nopeuttavat opintoja, kun aikaa ei käytetä jo hankitun osaamisen uudelleen opiskeluun. Vuosittain noin 
200 000 tutkinnon osaa tunnustetaan aiemmin hankitun osaamisen perusteella. 

 

Määräys ja ohje osaamisen tunnustamisesta ja sen mitoituksesta

Vuonna 2018 Opetushallitus on antanut määräyksen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta ammatillisessa koulutuksessa.

Määräyksellä ohjataan sitä, kuinka muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista tunnustetaan osaksi suoritettavana olevia ammatillisia opintoja ja kuinka arvosanat muunnetaan tarvittaessa. Määräyksellään Opetushallitus pyrkii varmistamaan opiskelijoiden yhdenmukaisen kohtelun aiemmin hankittua osaamista tunnustettaessa.

Osaamisen tunnustamisesta kysytään Opetushallitukselta paljon. Määräystä uudistamalla pyritään selkeyttämään tunnistamisen ja tunnustamisen kokonaisuutta ja siihen liittyviä menettelytapoja. Uudistuksessa otetaan huomioon myös uusi lukion opetussuunnitelma, joka tulee voimaan 1.8.2021. Määräyksen uudistamisen yhteydessä laaditaan myös ohje osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Ohje on käytännönläheinen ja se sisältää esimerkkejä erilaisista osaamisen tunnustamisen tilanteista.

 

Määräys lausuntokierroksella alkuvuodesta 2021

Tavoitteena on, että määräys lähtee lausuttavaksi alkuvuonna 2021. Samaan aikaan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohje on kommentoitavana verkkosivuillamme. Lausuntokierroksen aikana kannattaa tutustua sekä valmisteilla olevaan määräykseen että ohjeeseen.

Määräyksen on tarkoituksena tulla voimaan kevään 2021 aikana.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antavat

  • opetusneuvos Markku Kokkonen, markku.kokkonen [at] oph.fi
  • opetusneuvos Tuija Laukkanen, tuija.laukkanen [at] oph.fi