Uutinen

Miltä työelämä näyttää vuonna 2035 – tulevaisuuden koulutustarpeita esitellään monikäyttöisten infograafien muodossa

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Vapaa sivistystyö Aikuiskoulutus Ennakointi
Koulutuksen ja työelämän asiantuntijat ennakoivat tulevaisuuden työelämän tarpeita vuodelle 2035. Uudet koulutustarvekortit antavat tietoa siitä, minkälaista koulutusta eri toimialoilla vastaisuudessa tarvitaan.
Kuvituskuva, opiskelijat tutkivat kirjoja kirjastossa

Mille aloille tarvitaan erityisesti uusia osaajia vuonna 2035? Millä aloilla työvoiman poistuma on erityisen suurta? Muun muassa näihin kysymyksiin annetaan vastauksia uusissa koulutustarvekorteissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen, laaja-alainen asiantuntijatyöryhmä Osaamisen ennakointifoorumi koostaa säännöllisesti tietoa tulevaisuuden osaamisen ja koulutuksen tarpeista.

Nyt Osaamisen ennakointifoorumin työelämän ja koulutuksen asiantuntijat ovat koonneet yhteen ennakointitietoa siitä, millaisia määrällisiä koulutustarpeita eri toimialoilla on vuonna 2035. Koulutustarvekortit kertovat toimialakohtaisesti myös siitä, minkä tasoista koulutusta eri aloilla tarvitaan tulevaisuudessa.

Koulutustarpeen ennakointituloksien pohjana on käytetty ennusteita työvoimatarpeen muutoksista tulevaisuudessa sekä tietoa siitä, kuinka paljon työvoimaa on poistumassa eli käytännössä eläköitymässä vuoteen 2035 mennessä. Tiedot on kerätty helppolukuisten ja monikäyttöisten infograafien muotoon.

Tueksi koulutuksen kehittämiseen, urasuunnitteluun ja opinto-ohjaukseen

Koulutustarvekortteja voidaan hyödyntää esimerkiksi eri alojen koulutuksen suunnittelussa. Ne tarjoavat myös opinto-ohjaajille, oppijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille yleisnäkemystä siitä, millaista koulutusta eri aloilla tarvitaan vastaisuudessa.

– Työn murros ja digitalisaatio edellyttävät osaamistason nostamista kaikilla toimialoilla. Ennakoinnin avulla voidaan luoda laaja-alainen näkymä pitkän aikavälin koulutustarpeista, jotka voivat olla hyvinkin erilaisia kuin tällä hetkellä, toteaa opetusneuvos Ilpo Hanhijoki.  

Esimerkiksi korkeakoulutettuja tarvitaan lisää kasvavilla toimialoilla kuten maa- ja vesirakentamisessa, kiinteistöalalla, terveyspalveluissa ja kemiallisten tuotteiden valmistuksessa. Korkeakoulutuksen tarvetta lisää myös se, että yhä suurempi osa eläköityvästä työvoimasta on toiminut asiantuntija-ammateissa.

Kerää koko setti!

Koulutustarvekortit perustuvat Osaamisen ennakointifoorumin arvioihin sekä määrällisen ennakoinnin tuloksiin. Korttien taustoja avataan tarkemmin laajemmassa raportissa, joka ilmestyy keväällä 2020.

Kortteihin liittyvään taustatietoon voi tutustua myös ennakointiryhmien raporteissa.

Koulutustarvekortit ovat jatkoa viime syksyllä julkaistulle osaamistarvekorteille. Niissä esiteltiin tietoja ja taitoja, joiden merkityksen ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa kuten digiosaaminen.

Samalla myös tutkittiin, millaisen osaamisen tarve pysyy verrattain muuttumattomana. Tallaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset työssä, harrastuksissa ja arjessa tarvittavat kyvykkyydet, kuten ongelmanratkaisutaidot ja oppimiskyky.

Lisätietoa

Opetusneuvos Ilpo Hanhijoki
Opetushallitus
p. 029 533 1057
etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Asiantuntija Jenna Nieminen 
Opetushallitus
p. 029 533 1351
etunimi.sukunimi [at] oph.fi