Uutinen

Näe ja näy liikenteessä! Liikenneturvallisuusviikkoa vietetään 7.–11.9.

Opettajat ja kasvattajat Varhaiskasvatus Perusopetus Ammatillinen koulutus Opettajat ja kasvattajat
Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa 7.–11.9.2020. Teemaviikon avulla innostetaan opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen käsittelemään liikenneturvallisuusasioita.
Pyöräileviä lapsia

Tämä vuonna liikenneturvallisuusviikon teemana on ”Näe ja näy”. Teeman halutaan kannustavan keskustelua pimeällä liikkumisesta, tarkkaavaisuudesta liikenteessä sekä koululaisten huomioimisesta liikenteessä.

Liikenneturvallisuusviikko toimii lähtölaukauksena koko lukuvuoden kestävälle, systemaattiselle liikennekasvatukselle varhaiskasvatuksen yksiköissä, esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto on yhdessä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa suunnitellut teemaan liittyviä toimintavinkkejä ja ideoita käytettäväksi teemaviikolla sekä sen jälkeen pitkin lukuvuotta. Lasten ja nuorten osallisuus on tärkeää liikennekasvatuksen toteuttamisessa. Kahoot-visa, pimeällä liikkumista käsittelevä päivänavaus, erilaiset haasteet sekä teemojen yhdistäminen opetukseen toiminnallisten tehtävien avulla – liikenneturvallisuusviikkoa voi viettää monella tavalla.

Liikenneturvallisuutta myös retkillä koulun lähiympäristöön

Toimintavinkeissä on pyritty huomioimaan myös koronapandemian tuomat rajoitukset kouluissa, esimerkiksi kaikki ideat on mahdollista toteuttaa myös turvavälit huomioiden.

–Koronapandemian seurauksena turvaväleihin on kiinnitettävä huomiota ja väljyyttä haetaan myös ulkona oppimisesta ja retkistä lähiympäristöön. Koulun ulkopuolisiin oppimisympäristöihin siirtyminen tarjoaa luontevan mahdollisuuden liikennekasvatukseen, opetusneuvos Kati Mikkola Opetushallituksesta sanoo.

Lisätietoja ja aineistot liikenneturvallisuusviikosta löydät liikenneturvallisuusviikon sivuilta.