Uutinen

Näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin tilannekuva valmistuu keväällä

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Laatu ja kehittäminen Työelämätoimikunnat
Ammatillisten tutkintojen järjestämisestä ja tutkinnon osien arvioinnista julkaistaan 39 toimialakohtaista raporttia kevään kuluessa. Työelämätoimikuntien puheenjohtajat sopivat ammatillisen koulutuksen tilanneraporttien valmistelusta puheenjohtajiston tapaamisessa tammikuussa.
Satu Linden ja Maria Ampuja
Työelämätoimikuntien puheenjohtajiston päivä tarjosi mahdollisuuden myös verkostoitumiseen. Kahvitauolla varapj Satu Lindén (vasemmalla) johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunta ja varapj Maria Ampuja taideteollisuuden työelämätoimikunta

Ammatillisen koulutuksen tilannekuvaraportit ovat lajissaan ensimmäiset. Ne kertovat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta työelämätoimikunnan toimialalla. Tilannekuvaraportit kokoavat kolmivuotiskaudeksi (2018-2020) nimettyjen työelämätoimikuntien laatuhavainnot ja hyviä käytäntöjä sekä koulutuksen järjestäjien että muiden koulutusta kehittävien tahojen hyödynnettäväksi. 

Tiedolla on keskeinen rooli työelämätoimikuntien työssä. Tilannekuvassa peilataan toimikunnan toimikaudellaan tekemiä havaintoja valtakunnalliseen palaute-, seuranta- ja arviointitietoon. Seurantatietoa toimikunnat saavat KOSKI-järjestelmästä. Palautetietona käytetään Amispalautetta. Työelämäpalautteen toimikunnat saavat käyttöönsä ensi syksynä.  

Tilannekuvaraportit julkistetaan kevään aikana Opetushallituksen verkkosivuilla. Työelämätoimikuntien tekemistä havainnoista ja kehittämisehdotuksista keskustellaan myös Ammatillisen koulutuksen laatu -seminaarissa 28.5.2020. Seminaarin ohjelma julkaistaan kevään aikana.

Opetushallituksen nimeämillä työelämätoimikunnilla on oma roolinsa ammatillisen koulutuksen laadunvarmistamisessa. Ne varmistavat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laatua sekä osallistuvat ammatillisten tutkintojen kehittämiseen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Työelämätoimikunnat käsittelevät myös opiskelijan arviointia koskevat oikaisupyynnöt.