Uutinen

Nuorten aktiivisen elämäntavan jatkumisen tähden

Kokemuksia Liikunta ja urheilu Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport
Kemin kaupungin liikuntapalveluiden Erasmus+ Sport yhteistyöhanke Block Out Dropout etsi ratkaisumalleja liikunnan harrastamisen dropout-ilmiön ehkäisemiseksi.
köydenveto

-Aloitimme tyhjältä pöydältä, ilman aiempaa kokemusta vastaavista kansainvälisistä hankkeista, puhumattakaan että hankekumppaneita olisi ollut tiedossa. Aktiivisella ja tehokkaalla yhteistyöllä liikunnanopettaja Olli Kelhän kanssa kokosimme upean kansainvälisen kumppaniverkoston, Kemin kaupungin liikunta- ja nuorisojohtaja Matti Molander kehaisee.

Hankkeen perustamiseen ajoi paitsi tiedonjano, myös pienille kaupungeille tuttu ongelma: kunnallisten liikunnan kehittämishankkeiden sisäiset määrärahat ovat niukkoja. Kemin kaupungin liikuntapalvelut etsi rahoitukseen uuden väylän ja haki Erasmus+ Sport rahoitusta lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen lopettamisen ennalta ehkäisyyn sekä liikunnallisen elämäntavan mahdollistamiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen.

Suomalaisten vetämään hankkeeseen valikoituivat kumppaneiksi  Tóvárosin koulu  Kemin unkarilaisesta ystävyyskaupungista Székesfehérvárista sekä Krantasin koulu ja jalkapalloseura FK Banga Liettuasta Gargždain kaupungista. Hankevierailulle pääsi mukaan Kemistä urheiluseurojen valmentajia ja yhtenä hankkeen tavoitteista oli myös seurojen kansainvälisten verkostojen kehittäminen.

-Panostimme kumppaneidemme kanssa paljon aikaa hankesuunnitteluun, mistä oli selkeästi hyötyä koko hankkeen ajan. Tämä näkyi myös hankesuunnitelman ja loppuraportin arvioinnissa, Molander painottaa.

Hyvien käytäntöjen vaihtoa

 Jokaisella hankepartnerilla oli vahvuuksia liikunnan dropout -ilmiön ehkäisemiseksi ja liikunnalliseen elämäntavan mahdollistamiseksi lapsille ja nuorille. Unkarissa Tóvárosin koulu panostaa nuorten psyykkiseen valmentamiseen dropoutin ehkäisemiseksi. Kyselykartoitukset esimerkiksi liikunnan harrastamisen lopettamisen syistä, psykologin luennot ja oppilaiden keskustelumahdollisuudet psykologin kanssa olivat Molanderin mielestä mielenkiintoisia oppimiskokemuksia.

Kelhä nostaa esiin Unkarin mallin esikuvien käytöstä nuorten urheilijoiden motivoinnissa. Joukko Tovarosin  koulun entisiä oppilaita, nykyisiä huippu-urheilijoita tuli koululle haastateltaviksi.

-Oppilaat kysyivät heiltä muun muassa keinoja siihen, miten jatkaa uraansa loukkaantumiskierteen jälkeen tai silloin, kun motivaatio on kadoksissa. Nuoret huomasivat, että nykyisillä ammattilaisurheilijoillakin on ollut hyvin vaikeita kausia, joista he ovat päässet yli. Samoin he huomasivat, että urheilu tarjoaa monenlaisia urapolkuja, eikä pelaamisen lopettaminen tarkoita aina urheilun jättämistä kokonaan. Haastateltavana kun oli nuori käsipallovalmentaja, joka oli joutunut jättämään pelaamisen terveyssyistä, Kelhä selvittää.

Liettuassa Krantasin koululla on puolestaan vahvaa osaamista toiminnalliseen oppimiseen. Krantasin koulu ja jalkapalloseura FK Banga ovat yhteistyössä luoneet pohjaa aktiivisten välituntien toteuttamiseen. FK Banga on myös kehittänyt aktiivisesti junioritoimintaa ja nuorten valmennusta sekä nuorten valmentajien osaamista muun muassa Yhdysvalloissa.

Kemin kaupungin vahvuutena hankkeessa oli Personal Trainer -toimintamalli koulussa sekä teknologian hyödyntäminen liikunnan opetuksessa.

Eri hankepartnereiden vahvuuksia otettiin käytäntöön jo hankkeen aikana käytännön tasolla, ihastuksen ja ihmettelyn ohessa. Tämä todettiin myös hankkeen loppuarvioinnissa (88/100 pistettä): “Moreover, the project has a relatively big impact on participants and the participating throughout the whole life cycle of the project. This is evident from the teachers’ feedback, which reveals an improved physical activity level due to the new methods. The project has a relatively big impact on the organisations and individuals directly participating in the project at local, regional and European level throughout the whole life cycle of the project”.

Komissaarin tapaamisesta TV-haastatteluihin

 Block Out Dropout -hankesisältöä esiteltiin muun muassa hankkeen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa   sekä hankepartnerimaiden paikallisissa lehdissä ja televisiossa sekä alueellisissa ja valtakunnallisissa liikunta-alan seminaareissa mm. Liikkuva koulu seminaari. Kansainvälisille verkostoille hanketta esiteltiin Kemin ystävyyskaupungissa Liptovský Mikulášissa Slovakiassa sekä Euroopan urheiluviikon avauskonferenssissa Espoossa syksyllä 2019. Erityisen paljon Block Out Dropout sai Suomessa näkyvyyttä Kemin hankekokouksen aikana, kun Yle julkaisi hankkeesta jutun valtakunnallisissa TV-uutisissa. Samoin Unkarissa oltiin hyvin kiinnostuneita eurooppalaisesta yhteistyöstä, joten suomalaiset ja liettualaiset saivatkin antaa TV-haastatteluja useaan otteeseen hankevierailulla alueen TV-kanavalle.

-Mielenkiintoisena yksityiskohtana täytyy mainita, että nuorisotyöstä, liikunnasta ja urheilusta vastaava EU-komissaari Tibor Navracsics oli unkarilaisena luonnollisesti hyvin kiinnostunut hankkeestamme tavattuamme hänet Euroopan urheiluviikon #BeActive -seminaarissa. Tällä oli kovasti media-arvoa ja tietenkin hyödynsimme sitä sosiaalisessa mediassa, Kelhä toteaa.

Huolellinen valmistelu, sitoutuneet partnerit ja eurooppalaisen yhteistyön laajentaminen

Molander pitää hanketta erittäin hienona ja hyödyllisenä oppimisprosessina, mutta muistuttaa sen vaatineen myös aikaa ja työtä. Olennaista oli hyvien, luotettavien ja sitoutuneiden partnereiden saaminen sekä yhteinen hankesuunnittelu partnereiden kanssa, eli hankevalmisteluun panostaminen hyvissä ajoin.

-Hyvät yhteistyösuhteet ja yhdessä luotu hankesuunnitelma ja -budjetti sekä yhdessä sovitut pelisäännöt loivat vankan pohjan hankkeen systemaattiselle toteutukselle ja hankebudjetissa pysymiselle.

Hakuprosessia helpotti Opetushallituksen toimivan Erasmus+ Sport kansallisen yhteyspisteen tuki  ja kannustus, joka jatkui koko hankkeen elinkaaren ajan. Toiveissa on, että voimme olla jatkossakin mukana vastaavissa Erasmus+ Sport -hankkeissa, joissa voimme hyödyntää kaikkea osaamista, mitä tästä hankkeesta saimme ja laajentaa kansainvälisen yhteistyön osallistumismahdollisuuksia paikallisesti.

Kemiläiset kannustavat Suomen ensimmäisinä Erasmus+ Sport hankkeen kuntakoordinoijana Vantaan liikuntapalvelujen ohella myös muita Suomen kuntia verkostoitumaan Erasmus+ Sport -hankkeissa eurooppalaiseen yhteiskehittämiseen. Molander ja Kelhä korostavat kansainvälisen yhteistyön avaavan mahdollisuuksia kuntaorganisaation poikkihallinnollisen yhteistyön syventämiseen sekä paikallisten urheiluseurojen sparraamiseen eurooppalaisiin yhteistyömahdollisuuksiin.

Block Out Dropout 2019

Blocl out dropout hanke 2019 käsitti kolme opintovierailua. Erasmus+ Sport rahoitus 60 000€. Koordinaattori: Kemin kaupunki/liikuntapalvelut. Yhteistyökumppanit: FK Banga Liettuasta, Tóvárosi Általános Iskola Unkarista ja Gargždu Kranto pagrindine mokykla Liettuasta.