Uutinen

Ohjausta kansainvälisyyteen: aikamatka 1990-luvulle ja takaisin

Ohjelmat Euroguidance Kansainvälistyminen Opetus ja ohjaus Oppilaanohjaus
Suomen Euroguidance-keskus täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi työssä mukana olleet ammattilaiset kertovat muistojaan ja ajatuksiaan näiden vuosien varrelta. Euroguidance-toiminnasta vuoden 2020 loppuun asti vastaavan yksikön päällikkö Hanna Boman Opetushallituksesta peilaa omaa kansainvälistymismatkaansa ja Euroguidance-toiminnan taivalta 1990-luvun lopulta tähän päivään.
Future back -tapahtuma vuonna 2016.
Hanna Boman

On vuodenvaihde viime vuosituhannella – 1980-luvun lopulla.  Olen pian saamassa päätökseen opinnot Jyväskylän yliopistossa.  Minussa elää kipinä lähteä maailmalle.  Paikallislehdessä kerrotaan, että tietoa voisi löytyä työvoimatoimistosta.  Ja sieltä se johtolanka löytyy – harmaa muovilokerikko, johon joku ystävällinen virkailija on sujahduttanut tietoa kansainvälisen harjoittelun mahdollisuuksista Suomen edustustoissa ulkomailla.  Lisätietoja antaa silloinen työministeriö.  Lähden Helsinkiin tapaamaan harjoitteluohjelmasta vastaavaa ministeriön virkamiestä.  Jännittää.  

Työharjoitteluni jälkeen minulle tarjoutuu mahdollisuus jatkaa työskentelyä Lontoossa.  Englannin kielestä on tullut työkieleni, olen saanut elää monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja työskennellä eri puolilta maailmaa Lontooseen saapuneiden kollegojen kanssa.  On vuosi 1997 ja saan tiedon kesken työpäivää British Councilissa, että minulle tarjoutuu mahdollisuus aloittaa työskentely Kansainvälisen liikkuvuuden keskuksessa CIMOssa – tiimissä, joka myöhemmin tunnetaan nimellä Euroguidance.  On kiehtovaa palata Suomeen, joka on liittynyt paria vuotta aiemmin EU:n jäseneksi.  Helsinki näyttääkin kahdeksan Lontoossa vietetyn vuoden jälkeen yhtäkkiä kovin kansainväliseltä.  Omassa pienessä kotikaupungissani Etelä-Savossa elämä näyttää sen sijaan soljuvan tuttuja latujaan – niin kuin aina ennenkin.

Nyt yli 20 vuotta myöhemmin huomaan, että monet Euroguidance-palveluiden ensimmäiset aihiot, kuten  työministeriön tuella tuotetut painetut maakohtaiset oppaat opiskelumahdollisuuksista ulkomailla ovat vuosien saatossa hioutuneet ja muotoutuneet palveluiksi, joilla on nykyään tärkeä merkitys tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön (TNO) välineinä.  Esimerkiksi Euroguidance-tiimin kanssa läheisessä yhteistyössä kehitetty Maailmalle.net-verkkopalvelu on jo kauan mahdollistanut sen, että tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön ammattilaisilla on käytössään arjen ohjaustilanteita tukeva työväline.  

Jo 1990-luvun lopulla luotiin työhallintoon rakenteet, jotka toivat koko korkeakoulututkinnon suorittamista ja työharjoittelua ulkomailla koskevan tiedon sekä kansainvälistymistä koskevan neuvonnan työvoimatoimistoihin. Myös oppilaan- ja opinto-ohjauksen opetussuunnitelmien perusteiden systemaattinen kehittäminen 2000-luvulla on mahdollistanut sen, että jokainen nuori voi TNO-ammattilaisten avulla löytää oman tapansa kansainvälisen osaamisen kehittämiseen.  Pitkään jatkunut tiivis yhteistyö yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa toimivien ohjaajakoulutusyksiköiden kanssa on puolestaan varmistanut sen, että jokaisella opinto-ohjaajaksi valmistuneella on käytössään kansainvälisen ohjaustyön työkalupakki.  Viime vuosina tärkeäksi on muodostunut myös tiivis yhteistyö Ohjaamoiden kanssa.  Yhteistyö muissa Erasmus+ -maissa toimivien Euroguidance-keskusten kanssa on puolestaan tarjonnut eurooppalaisen ikkunan toiminnan kehittämiseen ja vertaisoppimiseen.

Vuonna 2020 Euroguidance-palvelut vahvistavat ohjaajien kansainvälistä ohjausosaamista monin eri tavoin. Tarjoamme koulutusta kansainvälistyvän ja monikulttuuristuvan työn tueksi. Viestimme ajankohtaisista ohjausalan asioista Suomesta ja maailmalta. Tuotamme kansainvälistymismahdollisuuksia koskevia materiaaleja ja työvälineitä, joita voi hyödyntää ohjaus- ja neuvontatyössä.  Juuri julkaistu elinikäisen ohjauksen strategia antaa suuntaa tulevalle kehittämistyölle.  

Monialainen tutkija Gregory Bateson on sanonut, että ”hyödyllistä muutosta tapahtuu koko ajan – meidän tehtävämme on vain huomata se”.  Kun peilaan omaa matkaani Euroguidance-toiminnan parissa parin vuosikymmenen ajalta, huomaan että se, mitä Euroguidance-toiminta on tänään, ei ole syntynyt sattumalta. Taustalla on systemaattista toiminnan kehittämistä, verkostomaista toimintaa, kansainvälistymistä koskeva vahva tietopohja sekä toiminnan mahdollistavia rakenteita ja monialaista yhteistyötä.  On kuitenkin yksi asia, joka nousee mielessäni ylitse muiden.  Ilman kaikkia niitä kollegoita ja elinikäisen ohjauksen kentällä toimivia ammattilaisia ja yhteistyötahoja Suomessa ja muualla Euroopassa, jotka ovat suurella sydämellä, sinnikkäästi, rohkeasti ja uteliaasti tehneet työtä kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön vahvistamiseksi, Euroguidance-tiimimme ei tänä vuonna juhlisi merkkivuottaan.  Siitä haluan sydämellisesti kiittää!  

Olemme omassa organisaatiossamme jälleen monin tavoin uuden kynnyksellä - ja koko maailma käännekohdassa.  Pidetään jatkossakin yhdessä huolta siitä, että jokainen nuori voi löytää oman tapansa kerryttää kansainvälistä osaamista, jota tulevassa elämässään ja työelämässään tarvitsee! Suomi ja maailma tarvitsee näitä nuoria – koronapandemian jälkeisessä maailmassa kenties enemmän kuin koskaan aiemmin.  

Hanna Boman

Opetusneuvos