Uutinen

Oikeus osata -ohjelma käynnistyi 42 kehittämishankkeen voimin

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Laatu ja kehittäminen Tasa-arvo ja osallisuus
Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi käynnistetty Oikeus osata -ohjelma toteutetaan pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen rahoittamina hankkeina. Kolmivuotinen ohjelma käynnistyi vuonna 2020, ja vuoden loppuun mennessä Opetushallitus on päättänyt 42 hankkeen käynnistämisestä. Hankkeet saavat ammatillisen koulutuksen kehittämiseen valtionavustusta noin 19 miljoonaa euroa.
Kuvituskuvassa oppikirjapino ja opiskelijoita

Oikeus osata -ohjelmalla edistetään hallitusohjelman tavoitteita nostaa osaamistasoa, vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä kaventaa oppimiseroja. Ohjelmalla tuetaan myös uudistuksia oppivelvollisuuden laajentamiseksi ja jatkuvan oppimisen sujuvoittamiseksi. 

- Ammatillisen koulutuksen laatu rakentuu siitä, miten opiskelijat tosiasiassa onnistuvat hankkimaan osaamista ja oppimaan uutta. Jokaisella on oltava aidot edellytykset oppimiseen ja tarvitsemansa tuki. Haastavasta vuodesta huolimatta olemme tänä vuonna käynnistäneet hanketoimintaa, jolla tuetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kehittämään laatua ja tasa-arvoa, opetusministeri Li Andersson toteaa.

19 miljoonaa Oikeus osata -hankkeille

Oikeus osata -ohjelma käynnistyi vuonna 2020 ja se jatkuu vuoden 2022 loppuun. Ohjelman puitteissa Opetushallitus järjesti tänä vuonna kolme valtionavustusten hakukierrosta ja teki rahoituspäätökset yhteensä 42 ammatillisen koulutuksen hankkeelle. Uusimmat valtionavustushankkeet päätettiin 15.12.2020. Hankkeille myönnetty rahoitus on yhteensä noin 19 miljoonaa euroa.

Rahoitettavissa hankkeissa   

  • parannetaan oppimistuloksia ja oppimisen edellytyksiä 
  • vahvistetaan hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta 
  • tuetaan toimintakulttuurin uudistamista ja sen johtamista
  • kehitetään henkilökohtaistamista
  • varmistetaan koulutuksen laatua.

Hankkeissa vahvistetaan esimerkiksi opinto-ohjauksen laatua, opiskelijoiden perustaitoja ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Osassa hankkeita kehitetään muun muassa opiskelijakuntatoimintaa ja oppilaitosten turvallisuuskulttuuria. Jotkut hankkeista keskittyvät erityisesti opiskelijoiden henkilökohtaisiin osaamisen kehittämissuunnitelmiin ja siihen, miten opiskelijoiden yksilöllisiin osaamistarpeisiin voitaisiin vastata nykyistä paremmin. Myös oppi- ja koulutussopimusprosesseja kehitettään.

Laadun ja toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää oppilaitosjohdolta pitkäjänteisyyttä ja vahvaa sitoutumista. Kehittämishankkeilla onkin tavoitteena tukea johtamisosaamista, olipa kyse pedagogisesta johtamisesta tai muutosjohtamisesta. Oikeus osata -ohjelman toimeenpanoon liittyvät toimet jatkuvat ensi keväänä, jolloin voidaan myös tarvittaessa avata uusia hankehakuja.

Strategiarahoituksella kehitetään koulutuksen laaja-alaista laatua

Valtionavustusten lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämistä opetuksen ja ohjauksen lisämäärärahalla ja strategiarahoituksella. Opetuksen ja ohjauksen lisäämiseen on myönnetty 100 miljoonaa euroa vuosina 2019 ja 2020, ja vuosille 2021-2022 on varattu yhteensä 150 miljoonan lisämääräraha. Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta suunnataan muun muassa opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen, tieto-osaamisen vahvistamiseen sekä koulutuksen järjestäjien vapaaehtoiseen yhdistymisen tukemiseen. Vuonna 2020 Oikeus osata ‑ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen kohdennetun strategiarahoituksen määrä oli noin 12 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoa

Oikeus osata -ohjelmassa ammatilliseen koulutukseen jaettavista valtionavustuksista voi kysyä Opetushallituksesta

  • opetusneuvos Sanna Laiho, sanna.laiho [at] oph.fi (sanna[dot]laiho[at]oph[dot]fi)
  • opetusneuvos Tuija Laukkanen, tuija.laukkanen [at] oph.fi (tuija[dot]laukkanen[at]oph[dot]fi)