Uutinen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2020 -julkaisu

Palvelut Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Aikuiskoulutus Kulttuuri

Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö on koonnut julkaisun ’Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus, Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2020’. Julkaisussa kerrotaan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen yleisistä perusteista sekä yksikköhintojen ja rahoituksen määräytymisestä koulutus-/kulttuurimuodoittain.

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opetus-ja-kulttuuritoimen-rahoitus-yksikkohintojen-ja-rahoituksen-4