Uutinen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2020 -julkaisu

Palvelut Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Aikuiskoulutus Kulttuuri Nuorisotyö Valtionosuudet Johtaminen ja hallinto Rahoitus

Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö on koonnut julkaisun 'Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus, Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2020'. Julkaisussa kerrotaan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen yleisistä perusteista sekä yksikköhintojen ja rahoituksen määräytymisestä koulutus-/kulttuurimuodoittain.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus, Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2020