Uutinen

Opetushallituksessa tehdään tulevaisuustyötä

Palvelut Ennakointi
Suomessa on jo pitkään tehty osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia. Digitalisaatio, työn murros ja väestönmuutokset vaikuttavat siihen, millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan. Ennakointityöstä onkin tullut yhä tärkeämpi osa koulutuksen kehittämistä.
Kuvituskuva: silmä ja numeroita

Opetushallitus tuottaa yhteistyössä Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) kanssa kattavasti tietoa tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeista. OEF on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on ollut vuodesta 2017 alkaen koulutuksen ja työelämän välisen vuoropuhelun edistäminen.

Tuotettua ennakointitietoa voidaan hyödyntää muun muassa eri koulutusasteiden ja -alojen koulutuksen kehittämisessä, opinto-ohjauksessa tai opiskelemaan hakeutuvien koulutusvalintojen ja ammatinvaihtajien urasuunnittelun tukena.

Uusi OEF:n toimikausi käynnistyy vuodenvaihteessa.

– Nyt onkin hyvä aika katsoa tulevaisuuteen ja tutustua neljän vuoden aikana saatuihin ennakointituloksiin. Ennakointityö on tulevaisuustyötä, jonka avulla voidaan kartoittaa erilaisia työelämään, osaamiseen ja koulutukseen liittyviä tulevaisuudennäkymiä ja varautua huomisen haasteisiin jo nyt, sanoo opetusneuvos Kari Nyyssölä Opetushallituksesta.  

Tiivistä yhteistyötä

Osaamisen ennakointifoorumi koostuu ohjausryhmästä, yhdeksästä eri osaamis- ja toimialoja edustavasta ennakointiryhmästä sekä asiantuntijaverkostoista. OEF:n jäseniin kuuluu työelämän, koulutuksen ja tutkimuksen edustajia. Vuoden vaihteessa päättyvällä toimikaudella ennakoinnin parissa on työskennellyt parhaimmillaan lähes 500 eri alan asiantuntijaa.

– Ennakointityömme nojaa ennen kaikkea työelämän eri alojen ja koulutuksen ammattilaisten asiantuntemukseen ja sitoutuneeseen työhön. Haluamme kiittää kaikkia työssä mukana olleita ja kannustaa myös muita koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneita aktiiviseen keskusteluun osaamisen nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista, pohtii ennakointifoorumin ohjausryhmän varapuheenjohtajana toiminut Raakel Tiihonen Opetushallituksesta.

Opetushallituksen ennakointiyksikön ja Osaamisen ennakointifoorumin yhteistyössä tuottamiin tuloksiin voit tutustua tarkemmin verkkosivuillamme. Nostamme niitä näyttävästi esiin 14.20.12.2020 kampanjaviikon kunniaksi sosiaalisen median kanavissamme, joten seuraa meitä sosiaalisessa mediassa @OEFoorumi ja osallistu ajankohtaiseen keskusteluun Facebookissa tai Twitterissä tunnisteella #tulevaisuustöissä.

Lisätietoja:

opetusneuvos Kari Nyyssölä, Opetushallitus, puh. 029 533 1159etunimi.sukunimi [at] oph.fi
opetusneuvos Ulla Taipale-Lehto, Opetushallitus, puh. 029 5331207, etunimi.sukunimi [at] oph.fi