Uutinen

Opetushallitus jakaa 15,3 miljoonaa ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Koulutuksen kehittäminen Laatu ja kehittäminen Rahoitus
Opetushallitus avaa 1.9.2020 haettavaksi valtionavustusta ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon parantamiseksi. Kehittämistoimet toteutetaan osana opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen Oikeus osata -kehittämisohjelmaa.
Kokki, opettaja ja opiskelijoita opetusravintolan salissa maistelemassa päivän annosta.

Nyt haettavaksi tulevilla valtionavustuksilla kehitetään ohjausta ja parannetaan kaikenikäisten opiskelijoiden perustaitoja, kuten esimerkiksi luku- ja numerotaitoja, sekä parannetaan heidän mahdollisuuksiaan jatkaa opintoja tutkinnon suorittamisen jälkeen. Avustuksilla vahvistetaan myös opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä oppilaitosten turvallisuuskulttuuria. Lisäksi niillä tuetaan koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen, pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittämistä.

Hankkeissa kehitettäviä asioita voivat olla esimerkiksi nivelvaiheissa, eli koulutusasteelta toiselle tai työelämään siirryttäessä, annettavan opinto-ohjauksen tehostaminen, opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen, opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen ja nuorisotyön ja oppilaitosten yhteistyömallien kehittäminen ja levittäminen. Avustuksilla tuetaan ammatillisen koulutuksen toimijoita, jotta he pystyvät kehittämään pitkäjänteisesti yhä laadukkaampaa, tietoon ja vuorovaikutteisuuteen perustuvaa ammatillista koulutusta.

- Maailman muuttuessa myös koulutuksen on muututtava, ja ammatillista koulutusta onkin kehitetty paljon viime vuosina. Nyt kehitettävillä toimintatavoilla ja työkaluilla voidaan vastata esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentamisen ja jatkuvan oppimisen uudistusten asettamiin haasteisiin, toteaa Opetushallituksen ammatillisen osaamisen yksikön päällikkö, opetusneuvos Kati Lounema.

Valtionavustusta voivat hakea ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja yhden hakuryhmän osalta myös kolmannen sektorin toimijat. Hakuaika alkaa 1.9.2020 ja päättyy 15.10.2020. Avustuspäätökset tehdään marras-joulukuussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus toteuttavat Oikeus osata kehittämisohjelman vuosina 2020–2022. Kehittämisohjelman tavoitteena on varmistaa osaltaan, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot työtä, elämää ja elinikäistä oppimista varten.

Lisätietoja

Opetusneuvos Sanna Laiho, p. +358 29 533 1301, etunimi.sukunimi [at] oph.fi