Uutinen

Opetushallitus päivittää ohjeistuksensa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Koronavirus Opettajat ja kasvattajat
Suositukset julkaistaan sivullamme www.oph.fi/korona sitä mukaa kun ne valmistuvat.
Kuvituskuvassa nuori mies lukee kirjastossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisivat 4.8. päivitetyt suositukset opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille sekä yliopistoille, ammattikorkeakouluille sekä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Suositukset korvaavat aikaisemmat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön toukokuussa antamat vastaavat ohjeet.

Opetushallitus päivittää näiden suositusten pohjalta omat ohjeistuksensa ja tukimateriaalinsa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille.

Uusissa suosituksissa ohjeistetaan muun muassa sitä, miten tartuntoja ehkäistään ja miten tulee toimia jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa havaitaan koronavirustartunta. Suositusten mukaan varhaiskasvatukseen, kouluun, oppilaitokseen tai työpaikalle ei jatkossakaan saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä.

Ensimmäiset, vapaan sivistystyön koulutuksen järjestämisen, ammatillisen koulutuksen järjestämisen sekä ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyön päivitetyt ohjeistukset on jo julkaistu sivullamme.

Lähtökohtana syksyllä lähiopetus

Uusi lukuvuosi alkaa kouluissa ja oppilaitoksissa lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Perusopetuksessa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, kuten etäopetukseen,  voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Perusopetuslakiin väliaikaisesti lisätyn 20 a §:n mukaan jos tartuntatautiviranomaisen koronavirustilanteen vuoksi päättämien rajoitustoimenpiteiden takia lähiopetusta ei voida turvallisesti järjestää, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä. Tartuntatautilain mukaiset rajoitustoimenpiteet voivat koskea opetustilojen sulkemista osittain tai kokonaan tai muuta tilojen käytön rajoittamista.

Lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa etäopetuksen käyttämisestä päättää koulutuksen järjestäjä.

Opetushallituksen materiaalit pohjana paikallisille toimintatavoille

Opetushallituksen tukimateriaalit perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, ja ne on tehty yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, terveydenhuollon viranomaisten sekä opetuksen, koulutuksen ja kasvatuksen kentän kanssa. Materiaalit perustuvat väljyys-, hygienia- ja muiden turvallisuussuositusten osalta THL:n suosituksiin ja ohjeistuksiin.

Nämä materiaalit ovat pohjana paikallisten ohjeistusten ja toimintatapojen laatimiselle.

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on hyvä seurata alueensa tilannetta ja rajoituksia sekä hyödyntää toiminnassaan tilanteen mukaan päivittyvää valtakunnallista ohjeistusta riippumatta siitä, onko se velvoittavaa vai suosittavaa.

Rehtorit, päiväkodin johtajat, kunnan sivistystoimi ja muu opetusalan johto suunnittelevat ja järjestävät yhteistoiminnassa muiden varhaiskasvatuksen henkilöstöön sekä koulu- ja oppilaitosyhteisöön kuuluvien kanssa käytännön toimintatavat kunkin alueen, koulun ja päiväkodin sekä oppilaitoksen tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla. Heillä on paikallisten ratkaisujen tekemiseen paras osaaminen.

Paikallisista ohjeistuksista saa tietoa omasta koulusta tai päiväkodista.