Uutinen

Opinto-ohjaajaharjoittelussa Thaimaassa

Ohjelmat Euroguidance Kansainvälistyminen Opetus ja ohjaus
Timo Paala suoritti opinto-ohjaajakoulutukseen kuuluvan harjoittelun Thaimaassa, Pattayan suomalaisessa koulussa. Harjoittelukokemus ulkomailla antoi itseluottamusta ja uskoa omaan osaamiseen.
Timo Paala Thaimaassa

Aloitin opinto-ohjaajakoulutuksen Haaga-Heliassa toukokuussa 2019. Opinnot on tarkoitus käydä työn ohessa. Työnantajani ja esihenkilöni Järvenpään yhteiskoululla ovat mahdollistaneet opiskelujeni etenemisen töiden ohessa. Opintoihini kuului perusopetuksen opinto-ohjauksen harjoittelujakso. Sekä Haaga-Helia että työpaikkani antoivat mahdollisuuden toteuttaa harjoittelun hieman erilaisessa kouluympäristössä, kansainvälisessä vaihdossa. 

Suoritin harjoitteluni helmi-maaliskuun vaihteessa 2020 Thaimaassa, Pattayan suomalaisessa koulussa. Se on yksityiskoulu, joka noudattaa suomalaista opetussuunnitelmaa ja antaa opetusta esiopetuksesta peruskoulun yhdeksänteen vuosiluokkaan. Koulun opetuskieli on suomi ja oppilaina on Thaimaassa asuvien suomalaisperheiden lapsia. Harjoitteluni aikana koulussa oli 17 oppilasta, jotka oli jaettu kolmeen yhdysluokkaan ikäluokkiensa perusteella. Koulutiloissa oli lisäksi muutama pieni tila, jotka rajattiin tarvittaessa yksityisopetukselle.

Opetusmetodien soveltamista ja ohjauskeskusteluja

Koulusta puuttuivat suomalaisen kunnallisen perusopetuksen apuvälineet, eli digilaitteet ja luentomuotoista opetusta tukevat esityslaitteet, mikä hieman hankaloitti opetuksen järjestämistä. Oppimista tukivat puolestaan pienet ryhmäkoot ja opetushenkilöstön mahdollisuus soveltaa oppilaille mieluisia opetusmetodeja. Käytännössä opetus toteutettiin luokkahuoneissa, joissa oppilaat, opettajat ja harjoittelijat työskentelivät yhteisen työskentelypöydän äärellä oppituntien ajan. Välitunnit vietettiin sisällä, sillä ulkona oli päivisin liian kuuma oleskella ulkona.      

Harjoittelujaksoni aikana opinto-ohjaus toteutui pääosin yläkoululaisille pitämilläni ohjauskeskusteluilla, joissa valmistauduttiin yhteishakuun. Ohjaustyö oli samanlaista kuin suomalaisessa peruskoulussa. Harjoitteluni aikana ehdin myös seurata muiden koulussa olleiden harjoittelijoiden opetusta sekä havainnoida pienen kouluyksikön yleistä toimintaa.

Opinto-ohjaajaharjoittelukokemus Thaimaassa oli antoisa. Pieni yksikkö mahdollisti oppilaiden ja henkilökunnan välisen luontevan dialogin. Koulun oppilaat olivat motivoituneita opiskelemaan ja eri vuosiluokkienkin oppilaat tunsivat toisensa. Oppimiselle oli rauhalliset olosuhteet. Haasteita opetuksen järjestämiselle toivat joskus oppilaiden lyhytaikaiset koulusijoitukset ja kunnallisiin peruskouluihin kiinteästi kuuluvan työyhteisön puuttuminen. Ammatillisesti harjoittelukokemus Thaimaassa antoi itseluottamusta ja uskoa omaan osaamiseen.

Teksti ja kuva: Timo Paala
Kirjoittaja opiskelee opinto-ohjaajaksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.  

Ohjausalan ammattilainen, oletko hankkinut kansainvälistä kokemusta tai oletko aktiivinen kansainvälisissä verkostoissa? Haluatko jakaa muille ohjausalan ammattilaisille kokemuksiasi ja mitä olet niistä oppinut? Ota yhteyttä Euroguidance-tiimiin, niin jaamme tarinasi Euroguidancen viestintäkanavissa.