Uutinen

Osaamisen ennakointifoorumi selvitti ammattialojen tulevaisuuden osaamistarpeita

Ennakointi
Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmät ovat arvioineet ammattialoittain merkitykseltään kasvavia osaamisia ja tärkeimpiä osaamisia vuonna 2025.
Palapelin palat ja kädet

Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmät ovat ennakoineet ja arvioineet, millaista osaamista eri ammattialoilla tarvitaan tulevaisuudessa. Ennakoinnin tarkastelujänne ulottuu vuoteen 2025. Tulevaisuuden ammattialakohtaiset osaamistarpeet on koottu osaamiskorteille.

Ammattialojen osaamiskorteissa kerrotaan esimerkiksi, millaiset tiedot ja taidot kasvattavat tulevaisuudessa merkitystään tai minkälainen osaaminen on vastaisuudessa tärkeää eri ammattialoilla. Osaamiset on luokiteltu työelämä- ja digiosaamiseen sekä yleiseen osaamiseen, kuten viestintätaidot. Osaamiset voivat olla eri ammateissa tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja mutta samalla toimialarajat ylittävää ja työelämässä tarvittavaa osaamista.

Osaamistarpeiden lähtökohtana on Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) ennakointiprosessi, jossa työelämän ja koulutuksen asiantuntijat ovat ennakoineet osaamis- ja koulutustarpeita sekä pohtineet koulutuksen kehittämisehdotuksia. Osaamisen ennakointifoorumi on opetus - ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen, laaja-alainen asiantuntijatyöryhmä.

Ammattialakohtaiset osaamistarpeet ovat jatkoa aiemmin julkistetuille toimialaryhmäkohtaisille osaamiskorteille sekä tulevaisuuden tutkintomääriä ennakoiville koulutustarvekorteille. Aiemmat toimialakortit kokosivat toimialaryhmien tulevaisuuden osaamisia. Ammattialakorteissa tarkastelussa ovat toimialaryhmiin kuuluvien ammattialojen tulevaisuuden osaamistarpeet noin 30 ammattialan näkökulmasta, joita esimerkiksi ovat yleissivistävän opetushenkilöstö, sähkö- ja elektroniikkatyöntekijät, kiinteistötyöntekijät ja ravitsemisalan työntekijät. Ammattialakorttien osaamistarpeet ovat luonteeltaan jonkin verran tarkempia toimialakortteihin nähden.  

Korteista muodostuu kokonaisuus, joissa on monipuolisesti ennakoitu tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeita. Kortteja voidaan hyödyntää usealla tavalla esimerkiksi koulutuksen suunnittelussa ja sekä opinto-ohjauksen tukena.


 

Liitteet