Uutinen

OSCAR-hanke ammatillisten opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja koulupudokkuutta ehkäisemässä

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Hyvinvointi Kansainvälistyminen
Koulupudokkuus ja koulussa viihtyminen ovat tunnistettuja ja oikeita ongelmia, joita pyritään Careeriassa ratkaisemaan kansainvälisessä yhteistyössä hyviä kokemuksia vaihtamalla.
Kuvituskuva, ihmisiä kokouksessa

Overcoming Student Challenges & Aiding Retention – OSCAR on brittien koordinoima hanke, jonka tavoitteena on saada ammatillisen koulutuksen opiskelijat viihtymään koulussa ja voimaan hyvin niin, etteivät he jättäisi opintojaan kesken. Koulupudokkuus näyttäytyy ammatillisen koulutuksen haasteena ympäri Eurooppaa ja näin ollen hankkeelle ja sen vaikutuksille on kova kysyntä. Suomesta hankkeessa on mukana Itä-Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla toimiva Careeria Jukka Hakalan koordinoimana.


OSCAR-hanke on saanut rahoituksensa vuonna 2018, ja mukana on partnereita kuudesta Euroopan maasta. Hankkeessa mukana olevat partnerit ovat tehneet koonnin omissa maissa tai oppilaitoksissa käyttämistään hyvistä toimintatavoista ja käytänteistä, joiden tarkoitus on vastata viihtyvyyden ja opiskelutuen tehokkaaseen ylläpitämiseen sekä edistämiseen. Parhaiksi tunnistetuista käytännöistä on lopulta tarkoitus tuottaa mahdollisimman laaja eurooppalaiseen jakoon menevä työkalupakki.


Hyvien käytänteiden lisäksi Hollannissa on tarkoitus järjestää yhteinen palvelumuotoilumenetelmään perehdyttävä koulutus, johon osallistuu kustakin oppilaitoksesta neljä opettajaa tai ohjaajaa. Koulutuksen on tarkoitus tarjota osallistujille, ja sitä kautta oppilaitoksille, enemmän ja parempia työkaluja oman toiminnan kehittämiseen. Koulutus on koronanvirusepidemian takia siirretty syksyltä 2020 alustavasti keväälle 2021.

Hyvinvointi ja henkinen jaksaminen keskiössä

Hankkeen keskeisimpiä teemoja ovat oppilaiden jaksaminen ja henkinen hyvinvointi ammatillisessa koulutuksessa. Hakala näkee hyvinvoinnin ja jaksamisen kytkeytyvän innostavaan, turvalliseen, terveelliseen, sekä tarkoituksenmukaiseen työympäristöön.
Mielenterveys ja henkinen hyvinvointi ovat yhä useammin huolenaiheita ammatillisen koulutuksen kentällä, ja myös Hakala ennakoi, että iso osa jaksamisen ongelmista ja keskeyttämiseen liittyvistä asioista liittyy henkiseen hyvinvointiin. Käytännössä kyse voi olla esimerkiksi siitä millaista kannustusta oppilas saa opiskelukavereilta ja henkilökunnalta. Hän nostaa kuitenkin esille, ettei OSCAR-hankkeessa haluta rajata hyvinvointia niin raskailla termeillä, kuten mielenterveys ja mielenterveysongelmat.


”Me vähän pehmennetään ja laajennetaan terminologiaa, jota itse käytetään, puhumalla enemmän opinnoissa viihtymistä ja opinnoissa jaksamista, ja siinä toki yhtenä pointtina on henkiseen jaksamiseen liittyvät asiat”, kertoo Jukka Hakala.

Hyvät käytännöt

Careerian hankeverkostoon jakamia hyviä käytäntöjä hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden edistämiseksi olivat esimerkiksi jalkautuva työote ja StudyO – avoin oppimisympäristö. Lopulliseen työkalupakkiin päätyvät parhaat käytännöt muotoutuvat myöhäisemmässä vaiheessa hanketta.  Jalkautuva työote toteutuu niin, että opinto-ohjaaja ja kuraattori jalkautuvat eri ammatillisille osastoille sekä tauoilla käytäville kohtaamaan opiskelijoita. Läsnä oleminen ja kuulumisten kysyminen tuo luottamusta ja hyvinvointia arkeen ja käytäntöä voidaankin pitää varhaisen puuttumisen keinona. 


StudyO – avoimessa oppimisympäristössä opiskelijat voivat tulla oppimisympäristön tiloihin erilaisia ongelmia tai aiheita käsitteleviin oppimisryhmiin ja he saavat sieltä apua ja neuvoja. StudyO:ssa opiskelijan tavoitettavissa on erilaisia asiantuntijoita, muun muassa opoja, erityisopettajia, suomen kielen opettajia. Opiskelijat voivat olla paikalle niinä aikoina, jolloin heidän tarpeisiinsa soveltuva asiantuntija on läsnä.

Kansainvälisellä yhteistyöllä kohti ratkaisuja

Hakala korostaa kansainvälisen yhteistyön merkitystä erilaisissa kehityshankkeissa näin ”Kansainvälisyys jotenkin rikastuttaa ajattelua sillä tavalla, että oikeastaan kaikista maista löytyy jotakin sellaista, jonka pystyisi itse itselleen nappaamaan. Jos se ei ole varsinainen toimintatapa tai menetelmä, niin sitten joku nyanssi, joka edesauttaa omaa toimintaa.” Kansainvälinen yhteistyö tarjoaa uutta perspektiiviä ja mahdollisuuksia ajatella yli omien rajojen. Tarvitaan kuitenkin luovuutta, että eri maista ja kulttuureista tulevia käytäntöjä saadaan sovellettua omaan toimintaympäristöön sopivaksi.


Hakala kokee, että ennestään tuttujen kumppaneiden kanssa yhteistyön aloittaminen on todennäköisesti nopeampaa ja tehokkaampaa, mutta toisaalta ennalta tuntemattomat kumppanit voivat tarjota uusia ja yllättäviäkin näkökulmia tuttuihin asioihin. Hän pitää tärkeänä konkreettisten tavoitteiden asettamista toiminnalle. Hanke päättyy näillä näkyminen keväällä 2021 ja jäämmekin mielenkiinnolla odottamaan millaisia tuloksia ja toimintamalleja hankkeessa saadaan koottua. 

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi: Overcoming Student Challenges & Aiding Retention
Budjetti: 199630,00€
Hankkeen koordinaattori: DUNDEE AND ANGUS COLLEGE, Britannia
Partneriorganisaatiot: EdupoliPointCollege Oy, Suomi; Zinev Art Technologies, Bulgaria; ROC Da Vinci College, Hollanti; ESCUELA PROFESIONAL OTXARKOAGA, Espanja; EPIMORFOTIKI KILKIS Single Member llc, Kreikka
Kesto: 1.10.2019-31.9.2021

Hanke on rahoitettu Erasmus+ -ohjelmasta

 

Teksti: Hanna Dromberg, korkeakouluharjoittelija, Opetushallitus