Uutinen

Päätös koskien yksityisten perusopetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen harkinnanvaraista valtionavustusta käyttökustannuksiin vuodelle 2020

Palvelut Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Aikuiskoulutus Kulttuuri Valtionosuudet Johtaminen ja hallinto Rahoitus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 44 §:n 2 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää ylimääräistä avustusta yksityiselle esi- ja perusopetuksen järjestäjälle valtion talousarviossa osoitetun määrärahan puitteissa. Avustusta voidaan myöntää perusopetuslain (628/1998) 7 §:n mukaisen järjestämisluvan omaavalle opetuksen järjestäjälle.

Liite

 

Liite

 

Liite