Uutinen

Parasta-työkalut jaossa

Koulutus ja tutkinnot Henkilökohtaistaminen Henkilöstökoulutus Johtaminen ja hallinto Koulutuksen kehittäminen Laatu ja kehittäminen Opetus ja ohjaus Oppimateriaali Oppimisympäristö Osaamisen arviointi
Parasta-kehittämishankekokonaisuus on tuottanut runsaasti tukimateriaalia koulutuksen järjestäjien käyttöön. Materiaalia voi hyödyntää opetuksessa ja ohjauksessa, työpaikkojen kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Nyt materiaalit on koottu. Hyödynnä vapaasti!
Kuvistuskuvassa sähkömiehen työkalupakki

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen rahoittamat Parasta-kehittämishankkeet ovat jo vuodesta 2017 lähtien edistäneet ammatillisen koulutuksen uudistumista. Hankeet ovat tehneet työtä ajattelutavan kääntämiseksi järjestelmäkeskeisyydestä osaamisperusteisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Palvelujen keskiöön nousevat entistä vahvemmin opiskelijat ja työelämä.  

Parasta-kokonaisuus muodostuu viidestä teemasta, joilla kullakin omat tavoitteet kehittämiseen: 

  • Parasta Palvelua - työelämässä oppimisen kehittämiseen
  • Parasta Osaamista - opettajien ja ohjaushenkilöiden osaamisen kehittämiseen
  • Parasta Digitukea - tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämiseen
  • Parasta Digiohjausta - opiskelijan ohjauksen, tuen ja arvioinnin sekä viestinnän kehittämiseen
  • Hankekokonaisuus osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamiseen.

Osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamisen hankkeet jatkuvat vuoden 2020 loppuun asti. Muilta osin hankkeet ovat päättymässä. Vuosina 2017 - 2020 opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat rahoittaneet hankkeita noin 17 milj. eurolla.

Parasta-kehittämishankkeissa syntyneet materiaalit, työvälineet ja toimintamallit on nyt koottu, ja ne ovat kaikkien koulutuksen järjestäjien käytettävissä. Linkit kehittämishankkeiden sivuille löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.  

 

Lisätietoja teemoittain antavat

  • Parasta Osaamista hankkeesta opetusneuvos Tuula Sumkin (tuula.sumkin[at]oph.fi)
  • Parasta Palvelua hankkeesta opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (mari.pastila-eklund[at]minedu.fi)
  • Parasta Digihankkeista opetusneuvos Tomi Kytölä (tomi.kytola[at]minedu.fi)
  • Osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtaminen hankkeista opetusneuvos Tuija Laukkanen (tuija.laukkanen[at]oph.fi)