Tiedote

Perusopetuksen arvioinnin uudistaminen etenee – arvosanoille määriteltyjä kriteeriluonnoksia voi kommentoida verkossa 28.8. alkaen

Ajankohtaista Perusopetus Arviointi ja todistukset
Opetushallitus on valmistellut luonnokset kriteereistä, joissa kuvataan mitä oppilaan tulee osata saadakseen päättöarvioinnissa arvosanan 5, 7, 8 tai 9 eri oppiaineissa. Arviointikriteerit on laadittu yhteistyössä asiantuntijoiden, opettajien ja sidosryhmien kanssa. Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien luonnoksia voi kommentoida verkossa 28.8.–25.9.2020.
Oppilas viittaa luokassa.

Opetushallitus on valmistellut luonnokset päättöarvioinnin kriteereiksi kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9, sekä täsmentänyt tarvittaessa myös arvosanan 8 osaamisen kuvauksia. Kriteerien luonnokset ovat osa perusopetuksen arvioinnin uudistusta. Aiemmin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 kriteerit on määritelty vain arvosanalle 8.

Luonnoksia voi kommentoida verkkosivuillamme ja lausunnot.fi-palvelussa. Toivomme näkemyksiä päättöarvioinnin kriteerien luonnoksista opettajilta, rehtoreilta, opetustoimien hallinnon asiantuntijoilta, huoltajilta, oppilailta sekä muilta perusopetuksen oppimisen ja osaamisen arvioinnin kehittämisestä kiinnostuneilta tahoilta. Käytämme kommentteja perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien luonnosten viimeistelyssä.

Kaikille avoin kysely aukeaa verkkosivuillamme 28.8.2020 ja sulkeutuu 25.9.2020 klo. 16.15. Samaan aikaan asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa myös osoitteessa https://www.lausuntopalvelu.fi/FI.

Opetushallitus julkaisee päättöarvioinnin kriteerit tammikuun 2021 alussa. Uudistetut päättöarvioinnin kriteerit otetaan käyttöön kouluissa 1.8.2021, ja niiden mukaiset päättöarvosanat annetaan ensimmäisen kerran kaikissa oppiaineissa koko ikäluokalle keväällä 2022.

Päättöarviointi on kokonaisarvio sille, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut kullekin oppiaineelle asetetut tavoitteet peruskoulun aikana. Oppilasta arvioidaan sen osaamisen perusteella, jota hän on osoittanut vuosiluokilla 7–9.

Tavoitteena oppilaiden yhdenvertaisuuden vahvistaminen

Opetushallitus on uudistanut perusopetuksen arvioinnin perustelinjauksia yhteistyössä asiantuntijoiden, opettajien ja sidosryhmien kanssa vuodesta 2018 lähtien. Uudistamisen tavoitteena on lisätä oppilaiden oppimisen ja osaamisen arvioinnin yhdenvertaisuutta ja varmistaa, että oppilaiden arvosanat ovat keskenään vertailukelpoisia.

– Opetushallitus toteutti opetussuunnitelmauudistuksen seurannan vuosina 2015–2018, jossa kävi ilmi, että arvioinnin periaatteet ja käytänteet vaihtelevat suuresti kuntien välillä. Samanlaisia tuloksia on saatu myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointihankkeissa, opetusneuvos Marjo Rissanen avaa uudistamisen taustoja.

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin uudistaminen on edennyt vaiheittain. Alkuvuodesta Opetushallitus täsmensi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 6 arviointilinjauksia, joissa on tarkennettu muun muassa arvioinnin eri tehtävien ja osa-alueiden määrittelyä ja niitä koskevia periaatteita. Uudet linjaukset otettiin käyttöön kouluissa 1.8.2020.

Päättöarvioinnin kriteerien valmistumisen jälkeen Opetushallitus jatkaa arvioinnin kehittämistyötä laatimalla osaamisen kuvaukset eli arviointikriteerit myös 6. vuosiluokan päätteeksi arvosanoille 5, 7 ja 9 jo olemassa olevan arvosanan 8 lisäksi.

Opetushallitus tukee oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin linjausten ja päättöarvioinnin kriteerien toimeenpanoa koulutuksella ja ohjauksella.

Lisätietoja:
Opetusneuvos Marjo Rissanen, p. +358 29 5331776, etunimi.sukunimi [at] oph.fi
Undervisningsråd Maj-Len Engelholm, tfn. +358 29 5331601, fornamn.tillnamn [at] oph.fi (fornamn[dot]tillnamn[at]oph[dot]fi)