Uutinen

Perusopetuksen ohjetta poissaoloihin 14.5. alkaen on täsmennetty

Ajankohtaista Perusopetus Koronavirus Opettajat ja kasvattajat
Olemme täsmentäneet poissaoloihin liittyvää ohjettamme siten, että se ohjaa ja suosittaa entistä vahvemmin kouluja huolehtimaan parhaalla mahdollisella tavalla lapsen yhdenvertaisesta oikeudesta opetukseen sekä lapsen edusta myös niissä tilanteissa, kun lapsi ei osallistu lähiopetukseen lähiomaisen riskiryhmään kuulumisen vuoksi.
Kädenjälkiä ikkunassa

Perusopetuksessa siirryttiin kaikilta osin noudattamaan normaaliolojen lainsäädäntöä 14.5.2020 alkaen. Poissaoloissa periaate on se, että lupa poissaoloon on haettava koululta ja syy on perusteltava. Tämän jälkeen koulu tekee päätöksen siitä, onko luvan myöntämiselle perusteet. Sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon.

Poissaololuvan myöntämisen sijasta oppilaalle voidaan tehdä päätös erityistä opetusjärjestelyistä, jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä. Tällöin oppilaan opetus voidaan järjestää esimerkiksi etäopetuksena. Tällainen järjestely voi tulla kysymykseen esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvien, kotiin jäävien oppilaiden osalta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on suositellut (13.5.2020, VVTDno-2020-393), että mahdollisuus erityisiin opetusjärjestelyihin tarjottaisiin yhtäläisesti myös lapsille, jotka ovat perustellusti poissa opetuksesta perheenjäsenensä terveydentilan vuoksi.