Uutinen

Perustutkintojen ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat uudistuvat

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet
Ammatillisia perustutkintoja uudistetaan siten, että käyttöön otetaan vaiheittain yhteinen arviointikriteeristö. Nyt on mahdollisuus tutustua kaikille tutkinnoille yhteisten ammatillisten tutkinnon osien perusteluonnokseen. Perusteluonnoksessa tutkinnon osia ovat työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, huippuosaajana toimiminen, yritystoiminnan suunnittelu, yrityksessä toimiminen ja ilmastovastuullinen toiminta. Luonnos uudistuvista tutkinnon osista on lausuntokierroksella 23.9.2020 asti.
Maalarit työssään

Perustutkintojen perusteissa määrätään osaamistavoitteet tai ammattitaitovaatimukset, jotka opiskelijan tulee saavuttaa saadakseen tutkinnon osan suoritetuksi. Lisäksi määrätään arviointikriteerit, joiden perusteella arviointi tehdään ja arvosana päätetään tutkinnon osittain.

Vaiheittain etenevän uudistuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön yhtenäinen arviointikriteeristö kaikissa ammatillisissa tutkinnon osissa. Jatkossa arviointi tehdään tutkinnosta tai tutkinnon osasta riippumatta samanlaisella kriteeristöllä. Yhtenäinen arviointikriteeristö on jo otettu käyttöön 1.8.2020 muutamissa ammatillisissa perustutkinnoissa.

Kaikille tutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat ovat pääosin tutkintokohtaisia. Opiskelija voi kuitenkin valita suorittamaansa perustutkintoon myös sellaisia ammatillisia tutkinnon osia, jotka ovat yhteisiä kaikille perustutkinnoille. Yhteisiä tutkinnon osia ovat työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, huippuosaajana toimiminen, yritystoiminnan suunnittelu, yrityksessä toimiminen ja ilmastovastuullinen toiminta.

Edellä mainittujen tutkinnon osien uudistuksessa on ensisijaisena tarkoituksena ottaa käyttöön yhtenäinen arviointikriteeristö. Myös ammattitaitovaatimusten kuvausta on ollut tarpeen tarkentaa. Tutkinnon osien vaatimustaso ja laajuus säilyvät ennallaan. Myös viisiportainen arviointiasteikko on jatkossakin arvioijien käytössä.         

Uudistus tulee voimaan kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa samanaikaisesti 1.8.2021.

Anna palautetta

Perusteluonnokset työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen, huippuosaajana toimimisen, yritystoiminnan suunnittelun, yrityksessä toimimisen ja ilmastovastuullisen toiminnan tutkinnon osiin ovat nyt lausuntokierroksella. Opetushallitus ottaa palautetta vastaan 23.9.2020 asti. Palautetta toivotaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksista ja osaamisen osoittamisesta. Lisäksi pyydetään palautetta siitä, siirrytäänkö voimassa olevista tutkinnon perusteita uusiin perusteisiin siirtymäajalla vai ei.  

Tutkinnon perusteiden liitteeksi on tarkoitus lisätä ammatillisen koulutuksen lähtökohtia ja tavoitteita kuvaava arvoperustasta. Ammatillisten perustutkintojen perusteiden sisällöt laaditaan arvoperustaa noudattaen ja siten arvoperusta toteutuu koulutusta järjestettäessä. Palautetta voi antaa myös arvoperustakuvauksen sisällöstä.

Lisätietoja

Lisätietoa uudistuksesta voi pyytää sähköpostitse opetusneuvos Tuija Laukkaselta tuija.laukkanen [at] oph.fi