Uutinen

Politiikkaviikolla 2020 nuoret tutustuvat vaikuttamiseen kunnissa – ilmoita ryhmä mukaan

Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Nuorisotyö Opettajat ja kasvattajat
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n Politiikkaviikko on vuosittainen nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko. Vuoden 2020 viikolla marraskuussa nuoret tutustuvat vaikuttamiseen kunnissa ja kaupungeissa. Kuntapolitiikkaan tutustutaan toiminnallisten harjoitusten ja kohtaamisten kautta. Ilmoittautuminen viikon keskustelutapahtuman järjestäjäksi on nyt avattu.
Politiikkaviikko 2020 uutiskuva

Erityisesti 12–20-vuotiaille nuorille suunnattua yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikkoa vietetään 2.–8.11.2020. Oppilaitokset voivat rakentaa politiikkaviikkonsa ohjelman tarjotuista mahdollisuuksista ja käyttää teemaviikkoon haluamansa verran aikaa. Mukaan voi ilmoittaa nuorten ryhmän opetuksessa, nuorisotoiminnassa, nuorisovaltuustoissa ja harrastuksissa.

Politiikkaviikon aikana on mahdollista järjestää Unelmien kunta -keskustelu paikallisten päättäjien kanssa. Keskustelun järjestäminen käy Allianssin ja Erätaukosäätiön laatimien ohjemateriaalien avulla. Tutustu tarkemmin viikon sisältöihin Allianssin sivuilla ja ilmoita ryhmäsi mukaan.

Politiikkaviikolla on mahdollisuus osallistua myös nuorisopoliitikkojen virtuaalipaneeleihin. Politiikkapaneeleita järjestetään viikon aikana kolme kappaletta ja ilmoittautuminen näiden yleisöön avautuu syyskuussa.

Politiikkaviikko mahdollistaa moneen

Yhteiskunnallinen osaaminen, vaikuttaminen ja politiikka nousevat vahvasti perusopetuksen ja lukion yhteiskuntaopin oppiaineessa sekä kaikille yhteisessä laaja-alaisen osaamisen alueessa Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen sisältyvät myös ammatillisen koulutuksen yhteisiin tutkinnon osiin. Osaamistavoitteina ovat yhteiskunnallisten vaikuttamisen tapojen tunteminen ja aktiivisena kansalaisena toimiminen.

Politiikkaviikkoa voidaan toteuttaa kouluissa ja oppilaitoksissa myös kaikille yhteisenä monialaisena oppimiskokonaisuutena (MOK), soveltavana kurssina, teemaviikkona tai muuna toimintana. Lisäksi viikko tarjoaa oppilas- ja opiskelijakunnille mainion tilaisuuden ideoida, aktivoida kaikkia mukaan ja organisoida koko koulun tai oppilaitoksen yhteisiä hankkeita ja vaikuttamisaktiviteetteja yhteistyössä lähiyhteisön vaikuttajien ja kuntapäättäjien kanssa. Myös työelämäyhteistyön kautta voi löytyä sopivia aktiviteettejä.

Opetushallitus on kerännyt kattavasti monipuolista opetussuunnitelmien tavoitteisiin ja tutkintojen perusteisiin linkittyvää aineistoa lasten ja nuorten osallisuutta edistävän demokraattisen toimintakulttuurin tukemiseen. Näihin voit tutustua verkkosivuillamme.

Lisätietoa