Uutinen

Puutarha-alan perustutkinnolle uudet perusteet

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet
Ilmaston ja ympäristön muutokset, digitalisaation ja teknologian kehittyminen sekä moninaistunut työvoima muuttavat myös puutarha-alaa. Puutarhatuotannossa työskentely edellyttää uuden kasvinterveyslainsäädännön, jäljitettävyyden vaatimusten sekä laajennetun kasvipassin tuntemusta. Viheralalla korostuvat muun muassa luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja hiilinielujen ylläpitäminen. Myös perinteinen kukka- ja puutarhakauppa uudistuu verkkokaupan digitaalisen markkinoinnin myötä.
Viherrakentaja

Uudet puutarha-alan perustutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.1.2021. Nyt voimassa olevilla perusteilla opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa tutkintonsa loppuun 31.12.2024 asti.

Puutarha-alan perustutkinnon perusteet jakaantuvat aiempaan tapaan kukka- ja puutarhakaupan, puutarhatuotannon ja viheralan osaamisaloihin. Kaikkien osaamisalojen tutkintonimike on puutarhuri. Tutkinnon pakollisissa osissa osaaminen kohdistuu puutarhatöiden tekemiseen, kasvien hoitoon ja koneiden käyttöön sekä alan organisaatiossa ja asiakaspalvelutehtävissä työskentelyyn.

Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalalla keskeistä osaamista on kukka- ja puutarhakaupan tuotteiden, tarvikkeiden ja palveluiden myynti, hinnoittelu ja hoitaminen. Puutarhatuotannon osaamisalalla osaaminen keskittyy puutarhatuotteiden kasvattamiseen avomaalla ja katetuissa tiloissa. Viheralan osaamisala keskittyy turvallisten, viihtyisien ja luonnon monimuotoisuutta tukevien viheralueiden rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Tutkinnon perusosaamista opiskelija voi syventää ja täydentää valinnaisilla tutkinnon osilla. Tutkinnon perusteisiin sisällytettiin läpileikkaavasti ilmasto- ja ympäristöasiat, kuten puutarha-alan merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä (esim. hiilensidonta) ja sopeutuminen (esim. vieraslajien torjunta).

Lisätietoa

Opetushallitus järjestää webinaarin uudistuvista puutarha-alan perustutkinnon perusteista syksyllä 2020. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja: ammatillinenkoulutus [at] oph.fi