Uutinen

Reittiopas on tukimateriaali nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyöhön

Ohjelmat Nuorisotyö Kansalaistoiminta EU:n nuoriso-ohjelmat Eurodesk Kansainvälistyminen Opetus ja ohjaus
Reittiopas

Uunituore Reittiopas EU:n nuoriso-ohjelmiin auttaa nuorta löytämään itselleen sopivan tavan osallistua EU:n nuoriso-ohjelmiin. Se kuvaa ohjelmien mahdollisuuksia nuoren näkökulmasta ja kertoo eri toiminnoista keskeisimmät tiedot.

– Kaksipuolinen reittiopas näyttää vähän metrokartalta. Nuori löytää oman päätepysäkkinsä eli itselleen parhaiten sopivan nuoriso-ohjelmien toiminnon valitsemalla aina kahdesta vaihtoehdosta mieleisemmän, selittää Suomen Eurodesk-koordinaattori Hilma Ruokolainen
Kartan toisella puolella on perustiedot EU:n nuoriso-ohjelmista sekä siitä, kuinka nuori voi päästä hankkeisiin mukaan.
– Koska nuoriso-ohjelmien rahoitus on hankerahoitusta organisaatioille eikä suoraan nuorille jaettavaa yksilöapurahaa, voi nuoren olla tosi vaikea hahmottaa, kuinka hän pääsee hyötymään EU-rahoituksesta, tuskailee Ruokolainen.

Reittiopas on tukimateriaali nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyöhön. Sen voi tulostaa Opetushallituksen verkkopalvelusta. Reittiopasta ja Eurodeskin muita materiaaleja voi myös tilata Eurodesk-koordinaattorilta. Juuri nyt tuotteita ei voida lähettää, koska koko Opetushallituksen henkilökunta tekee etätöitä, mutta tilauksia voidaan silti ottaa vastaan.

Reittioppaan visuaalinen suunnittelutyö toteutettiin mentorimallilla, jossa visuaalisen viestinnän ammattilainen ja samalle alalle suuntaava nuori tekevät työn yhdessä. Mentorina toimi visuaalinen muotoilija Laura Mellanen ja aktorina Krista Rajala. Mentorointiprosessissa tuleva nuori ammattilainen saa käytännön kokemusta vaativampien asiakastöiden toteutuksesta. Mentoroinnin tavoitteena on jakaa ammatillista osaamista ja tukea nuoren urakehitystä.