Uutinen

Saamen kielen etäopetushanke palkittiin vuoden 2020 Cygnaeus-palkinnolla

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Digitaalisuus Opetus ja ohjaus Tasa-arvo ja osallisuus
Cygnaeus-palkinnon saaja julkistettiin maanantaina 23.11. järjestetyssä verkkotilaisuudessa. Tänä vuonna palkinto myönnettiin saamen kielen etäopetushankkeelle. Palkintokriteereissä korostettiin tällä kertaa erityisesti osallisuutta, saavutettavuutta ja inkluusiota sekä rohkeutta käyttää uusia opetusmenetelmiä.
Saamen kielen etäopetus

Palkinnonsaajan valitsivat kuuden korkeatasoisen finalistin joukosta professori Markku Jahnukainen ja projektiasiantuntija Michaela Moua. Voittajalle myönnettiin palkintona Essi Renvallin suunnittelema Cygnaeus-mitali. Kunniamaininnalla palkittiin Äidit mukana- ja Vanhemmat mukaan kouluun -toimintamallit, joilla edistetään maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja työllistymistä. 

Oman äidinkielen opiskelu vahvistaa identiteettiä ja ylläpitää kulttuuria

Cygnaeus-palkinnon voittaja, saamen kielen etäopetusta kehittänyt hanke tukee ja mahdollistaa saamen kielen ja kulttuurin elvyttämistä ja ylläpitämistä kaikkialla Suomessa. Iso osa saamelaisista asuu nykyään eri puolilla Suomea. Maassamme puhutaan kolmea eri saamen kieltä, ja näistä kaksi on vaarassa kadota kokonaan. – Moni kielialueen ulkopuolella asuva saamelainen lapsi on menettänyt kosketuksen omaan kulttuuriinsa, Michaela Moua toteaa. Kuitenkin jo perustuslaissa taataan kaikille oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Etäopiskelun avulla on pystytty tekemään saamen kielen opiskelusta osa lasten arkea asuinpaikasta huolimatta. – Mahdollisuus opiskella omaa äidinkieltä on tärkeä osa lapsen identiteetin kehittymistä ja tukemista, ja vahvistaa osallisuutta yhteiskunnassa. Äidinkieli kiinnittää ihmisen omaan kulttuuriin. 

Vuonna 2018 alkaneessa hankkeessa on oltu etäopetuspedagogiikan kehittämisessä edellä aikaansa. Hankkeessa hyväksi havaittuja käytäntöjä onkin mahdollista monistaa muuhunkin etäopiskeluun.

Koulutuksen tasa-arvo vaatii jatkuvaa työtä

Muuttuvat olosuhteet asettavat koko ajan uusia haasteita myös koulutukselle. –  Koulutuksen tasa-arvo on asia, jonka eteen on tehtävä jatkuvasti töitä, totesi Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Molemmat palkitut hankkeet ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten yhteiskunnassa tapahtuvan muutoksen asettamiin haasteisiin voidaan vastata. 

Etäopetushanke lähti saamelaisyhteisön omista tarpeista

Saamen kielen etäopetushanke on Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteishanke, joka sai alkunsa saamelaisyhteisön omista tarpeista. – Tavoitteena on tarjota saamen kielen opetusta mahdollisimman monille asuinpaikasta riippumatta, projektipäällikkö Hanna Helander sanoo. Jopa 70 prosenttia saamea äidinkielenään puhuvista asuu muualla kuin saamenkielisellä alueella. Ennen etäopetushanketta saamen kieltä opetettiin kielialueen ulkopuolella vain satunnaisesti. – Tämä on monille lapsille ainoa keino osallistua oman kielen opetukseen. Saamen kielen opiskelu on myös omiin juuriin tutustumista ja mahdollistaa esimerkiksi isovanhempien kanssa juttelemisen.  

Hanke käynnistyi vuonna 2018. Oppilasmäärä on kasvanut vuosittain ja on hankkeen alkuun verrattuna lähes kaksinkertaistunut. Tänä syksynä hankkeessa opiskelee yhteensä 90 esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskelijaa 67 koulusta ja 36 kunnasta. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on vakinaistaa saamen kielten opetus koko maassa.