Uutinen

Suomalaiset mukana 24 EU-rahoitteisessa hankkeessa kehittämässä korkeakoulutusta eri puolilla maailmaa

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
LIppukuva

Erasmus+ ohjelman kapasiteetinvahvistamishankkeissa tuetaan Euroopan ulkopuolisten maiden korkeakoulutuksen kehittämistä. Suomalaisia korkeakoulutoimijoita on ollut mukana kaikille kohdealueille kohdistuvissa hankkeissa, mutta erityisen aktiivisesti Aasiassa.

Vuoden 2020 haussa jaettiin yhteensä 162 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan tämän vuoden haku herätti paljon kiinnostusta ja hakemusten kokonaismäärä Euroopan tasolla oli 1032, joka on 22% enemmän kuin vuonna 2019. Rahoitettavaksi valittiin yhteensä 164 hanketta, joista 22 on kohdemaissa kansallisen tason uudistuksiin tähtäävää rakennehanketta ja 142 korkeakoulutasolla tehtäviin uudistuksiin keskittyvää yhteishanketta.

Suomalaiskorkeakoulut ovat mukana 24 eri hankkeessa, joista 6 hankkeessa koordinoivana organisaationa. Nämä hankkeet suuntautuvat moninaisille alueille niin Aasiaan, Latinalaiseen Amerikkaan, Afrikkaan kuin Euroopan itäisille ja eteläisille naapuruusalueillekin. Teemana korostuvat erityisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan eri tavoin keskittyvät sekä terveysalan hankkeet.

Suomesta koordinoidut hankkeet ovat:

  • Developing Teachers´ and Nursing Students´ Competencies in Digital Nursing, Tampereen ammattikorkeakoulu, kohdemaina El Salvador ja Meksiko
  • Entrepreneurial skills for a modern education in Albania. Turun yliopisto, kohdemaana Albania       
  • Forests, Climate Change Mitigation and Adaptation: Higher Education Cooperation in Mekong Region, Helsingin yliopisto, kohdemaina Laos ja Thaimaa
  • 21st Century Climate-Smart Forestry Education for Livelihoods and Sustainability in South Africa, Hämeen ammattikorkeakoulu, kohdemaana Etelä-Afrikka
  • Strengthening expertise and bioinformatics to control antimicrobial resistance in West Africa, Helsingin yliopisto, kohdemaina Benin ja Burkina Faso
  • Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation, Helsingin yliopisto kohdemaana Ukraina

Näiden Suomesta koordinoitujen hankkeiden lisäksi suomalaiskorkeakoulut ovat mukana kumppanina kehittämishankkeissa esimerkiksi Iranissa, Indonesiassa, Uzbekistanissa ja lukuisissa muissa kohdemaissa.

Tiedot kaikista suomalaisväritteisistä hankkeista on koottu Opetushallituksen sivuille:

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/suomalaisten-osallistuminen-kapasiteetinvahvistamishankkeisiin-2015-2020_0.xlsx

Tiedot kaikista vuonna 2020 valituista hankkeista löytyvät EACEAn sivuilta:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/capacity-building-in-field-higher-education-2020_en

Kapasiteetinvahvistamishankkeet ovat osa myös seuraavaa Erasmus+ ohjelmakautta 2021-2027. Ne tulevat haettavaksi uuden ohjelmakauden toisesta hakukierroksesta 2022 lähtien. Uuden ohjelmakauden ensimmäinen hakukierros 2021 tulee oleman tämän toiminnon osalta välivuosi.