Uutinen

Suomalaiskorkeakoulut vahvasti mukana toisella Erasmus+ eurooppalaiset korkeakouluverkostot -hakukierroksella

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Euroopan komissio on julkistanut toisen Erasmus+ eurooppalaiset korkeakouluverkostot -pilottihakukierroksen tulokset. Peräti kuusi suomalaista korkeakoulua on mukana valituissa 24 verkostossa. Kolme niistä on ammattikorkeakouluja, jotka ovat nyt ensimmäistä kertaa mukana hyväksytyissä hankkeissa.
Tyttöjä istuu opiskelemassa yliopistorakennuksen portailla kesällä.

Suomalaiskorkeakoulut menestyivät erinomaisesti ja ovat mukana 6 uudessa korkeakouluverkostossa seuraavasti:

  • ULYSSEUS: An open to the world, persons-centred and entrepreneurial European University for the citizenship of the future, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • RUN-EU: Regional University Network – European University, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • INVEST: INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance, Karelia-ammattikorkeakoulu
  • UNIC: The European University of Post-Industrial Cities, Oulun yliopisto
  • EC2U: European Campus of City-Universities, Turun yliopisto
  • EUNICE - European University for Customised Education, Vaasan yliopisto

Eurooppalaisten korkeakouluverkostojen (European Universities) tarkoituksena on rakentaa tulevaisuuden korkeakoulutusta. Yhteistyön tavoitteena on muodostaa eurooppalainen korkeakoulukampus, jossa opiskelijat, henkilökunta ja tutkijat voivat liikkua saumattomasti ja opiskella myös virtuaalisesti toisten korkeakoulujen kursseja. Viime vuonna valituissa ensimmäisissä verkostoissa virtuaalisesta opiskelusta on jo saatu hyviä kokemuksia korona-epidemian aikana.

Suomalaiset korkeakoulut ovat nyt mukana 11 verkostossa.

Hakukierroksella myönnettiin yhteensä 205 miljoonaa euroa. Kullekin verkostolle myönnettiin enimmillään 5 miljoonaa euroa kolmeksi vuodeksi. Lisäksi kukin verkosto voi myöhemmin hakea 2 miljoonaa Horsontti 2020 -ohjelman rahoitusta tutkimusyhteistyön kehittämiseen. Hakukierroksella jätettiin 62 hakemusta, ja suomalaiset korkeakoulut olivat mukana 17 hakemuksessa.

Ensimmäisellä hakukierroksella vuonna 2019 rahoitusta myönnettiin 17 verkostolle, joista viidessä on mukana suomalaiskorkeakoulu: Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Tampereen yliopisto.

Kahden hakukierroksen jälkeen rahoitettuja verkostoja on yhteensä 41, ja suomalaiset korkeakoulut ovat mukana 11 verkostossa. Näin ollen Suomi on hyvin edustettuna tässä uraauurtavassa korkeakoulutuksen kehittämistyössä. Koska verkostoissa tehdään syvää koko korkeakoulun kattavaa yhteistyötä, voi yksi korkeakoulu oletuksena osallistua vain yhteen verkostoon.

Pilottivaiheen kokemusten pohjalta toimintoa muokataan uudelle Erasmus+ -ohjelmakaudelle. Uusi ohjelma käynnistynee vuoden 2021 alussa, mutta eurooppalaisten korkeakouluverkostojen seuraavan hakukierroksen ajankohta on vielä avoinna. Eurooppalaiset korkeakouluverkostot -aloite on keskeinen osa eurooppalaisen koulutusalueen rakentamista vuoteen 2025 mennessä.