Uutinen

Suomen ensimmäisten Euroopan kulttuuriperintötunnusten haku on avattu

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Museovirasto on käynnistänyt Euroopan kulttuuriperintötunnusten haun ja kutsuu suomalaisia kulttuuriperintökohteita tekemään hakemuksia. Suomi liittyi Euroopan kulttuuriperintötunnukseen vuonna 2018 ja haku avautuu nyt ensimmäistä kertaa suomalaisille kohteille.
Näkymä vanhan kaupungin mukulakivikadulle, ihmisiä ja kahvilaterassi
Unkarilaisen Szentendren kaupungin elävä perintö on saanut Euroopan kulttuuriperintötunnuksen.

Euroopan kulttuuriperintötunnus (European Heritage Label) on EU:n Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluva aloite, jonka tavoitteena on lisätä Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä.

Tunnus voidaan myöntää EU:n alueella sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Tunnuksen saaneita kohteita on kehitettävä pedagogisen hankkeen kautta. Euroopan kulttuuriperintötunnuksia on myönnetty vuodesta 2014 alkaen yhteensä 48 kohteelle 19 maassa. Kohteiden joukossa on mm. museoita, muistomerkkejä ja kulttuuriperinnön parissa toimivia insituutioita.

Suomi on liittynyt mukaan Euroopan kulttuuriperintötunnukseen vuonna 2018. Museovirasto koordinoi toimintaa ja tunnuksen hakuprosessia Suomessa. Suomi voi esittää 1-2 kohdetta tunnuksen saajiksi joka toinen vuosi. Hakemukset Suomen ensimmäisten tunnusten saajiksi lähetetään Euroopan komissiolle maaliskuussa 2021.

Tunnuksesta kiinnostuneet kulttuuriperintötoimijat voivat tehdä aiehakemuksen Museovirastolle 10.8.2020 mennessä. Kulttuuriperintötunnuksen kotimainen ohjausryhmä tekee aiehakemusten perusteella esityksen Suomen ehdokkaista opetus- ja kulttuuriministeriölle. Näistä kohteista tehdään varsinaiset hakemukset Euroopan komissiolle.

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen logo