Uutinen

Suomi vahvasti mukana valituissa Erasmus Mundus- yhteisissä maisteriohjelmissa

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Euroopan komissio on myöntänyt tukea Erasmus Mundus -maisteriohjelmille. Hakemuksia jätettiin vuoden 2020 hakukierroksella yhteensä 97 kappaletta, joista 40 valittiin rahoitettaviksi. Suomalaiset korkeakoulut menestyivät tällä hakukierroksella ennätyksellisen hyvin.
opiskelijoita

Rahoitettujen hankkeiden joukossa on peräti kolme Suomesta koordinoitua maisteriohjelmaa, lisäksi viidessä ohjelmassa suomalainen korkeakoulu on mukana täyspartnerina. Suomalaisväritteisten hankkeiden läpimenoprosentti 67 % on korkea verrattuna koko haun 45 % hyväksymisprosenttiin. 

Erasmus+ -ohjelmakaudella 2014-2020 Erasmus Mundus -rahoitusta on saanut yhteensä 217 maisteriohjelmaa koko Euroopassa. Suomalaiset korkeakoulut ovat saaneet rahoitusta 28 kertaa, kun mukaan lasketaan myös viime vuonna järjestetty erillinen Mundus Japani-haku. 

Hyväksyttyjen hankkeiden joukossa on ohjelmia, jotka ovat saaneet rahoitusta myös jatkokaudelle. Tällä kertaa neljä suomalaisväritteistä ohjelmaa on jatkavia hankkeita. LAB-ammattikorkeakoulu on toistaiseksi ainoa suomalainen ammattikorkeakoulu, joka osallistuu Mundus-maisteriohjelmaan. 

Vuoden 2020 hakukierroksella valitut suomalaisväritteiset ohjelmat ovat:
•    Master's programme in Security and Cloud Computing, koordinaattorina Aalto yliopisto (jatkava ohjelma)
•    EMJMD Programme on the Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems, koordinaattorina Åbo Akademi (uusi ohjelma)
•    Educating software engineers with a sustainability mindset to improve the well-being of people through software solutions, koordinaattorina Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (uusi ohjelma)
•    Master of Urban Climate and Sustainability, partnerina LAB-ammattikorkeakoulu (jatkava ohjelma)
•    Excellence in Analytical CHemistry, partnerina Åbo Akademi ja Oulun yliopisto (jatkava ohjelma)
•    Radiation and its Effects on MicroEletronics and Photonics Technologies, partnerina Jyväskylän yliopisto (uusi ohjelma)
•    European Master in Clinical Linguistics++, partnerina Itä-Suomen yliopisto (jatkava ohjelma)
•    Joint International Master in Smart Systems Integrated Solutions, partnerina Aalto yliopisto (uusi ohjelma)

Taulukossa esiteltynä Erasmus Mundus yhteisten maisteriohjelmien haut ja suomalaisten osallistuminen vuosittain.

Vuosi Myönnetty rahoitus Hakemusten määrä Rahoitettuja ohjelmia yhteensä Suomalaiset korkeakoulut hakemuksissa Suomalaiset korkeakoulut hyväksytyissä ohjelmissa (koordinaattori/partneri) Hakemusten hyväksymisprosentti (koko Eurooppa)
2014 17 milj. € + apurahat 61 11 5 0/2 18%
2015 45 milj. € 74 15 6 0/2 20%
2016 76 milj. €  92 27 4 1/1 29%
2017 113 milj. €  122 38 11 1/3 31%
2018 148 milj. €  112 42 11 0/3 38%
2019 166 milj. €  91 44 10 1/5 48%
2020 161 milj. €  97 40 12 3/5 45%


Erasmus Mundus- yhteiset maisteriohjelmat ovat haettavissa myös uudella Erasmus+ ohjelmakaudella 2021-2027. Ensimmäinen hakukierros avautuu keväällä 2021. 

Mikä on Erasmus Mundus yhteinen maisteriohjelma?

Erasmus Mundus yhteiset maisteriohjelmat (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia. Maisteriohjelmaan sisältyy opintoja vähintään kahdessa eri maassa. Opiskelijoille on tarjolla huomattavia apurahoja, ja valmistuttuaan opiskelija saa tutkinnon vähintään kahdesta eurooppalaisesta korkeakoulusta.