Uutinen

Taloustaitojen ja kestävän kehityksen osaamisen valinnaistarjontaa vahvistetaan

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet Yhteiskunnalliset alat
Talousosaaminen ja kestävän kehityksen osaaminen ovat yhteiskunnassa aiempaa keskeisemmässä roolissa. Taitoja tarvitaan arjessa niin koti- kuin työelämässä. Ammatillisen perustutkinnon opiskelijoita varten on kehitteillä yhdeksän osaamispisteen laajuiset valinnaiset kokonaisuudet talousosaamisen ja kestävän kehityksen osaamisen vahvistamiseksi.
kuvituskuva - siveltimiä maalipurkissa

Ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat suunnittelevat omaa talouttaan ja hankkivat kestävää kehitystä edistävää osaamista osana yhteiskunta- ja työelämäosaamisen opintojaan. Tarve osaamisen vahvistamiselle on kuitenkin suuri. Opetushallituksessa käynnistyikin työ, jossa tarkoitus on rakentaa selkeä kokonaisuus yhteisten tutkinnon osien valinnaisiin osa-alueisiin. Kokonaisuuden suorittava opiskelija voisi kartuttaa talousosaamistaan tai kestävän kehityksen osaamistaan yhdeksän osaamispisteen verran.

Opetushallitus teki marras-joulukuussa 2019 verkkokyselyn, jolla selvitettiin tarkemmin talousosaamisen ja kestävään kehitykseen liittyvän osaamisen lisätarpeita tutkinnon perusteissa. Vastauksissa nousi esille tarve vahvistaa erityisesti oman talouden hallintataitoja, lainanotto-, säästämis- ja vero-osaamista sekä henkilökohtaisen elämäntavan kestävyyden, kiertotalouden ja vastuullisen toiminnan ymmärtämistä.

Yhteisten tutkinnon osien valinnaisten osa-alueiden kokonaisuuksilla halutaan edistää taloustaitojen sekä kestävän kehityksen osaamiseen liittyvää opetusta ja oppimista. Samassa yhteydessä selvitetään, millaista oppimateriaalia tarvitaan ja mitä on jo valmiiksi olemassa kyseisiin kokonaisuuksiin.

Kehittämistyötä tehdään yhdessä  

Hanke toteutetaan yhteistyössä opettajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Ensimmäisessä työpajassa 30.1.2020 koulutuksen järjestäjien ja työelämän edustajat luonnostelivat mihin yhteisten tutkinnon osien valinnaisiin osa-alueisiin ja millaisilla sisällöillä taloustaitojen ja kestävän kehityksen osaamistavoitteita lähdetään laatimaan.

Työpajasta kerätyn aineiston pohjalta laaditaan luonnokset kumpaiseenkin valinnaisten osaamistavoitteiden kokonaisuuteen. Kevään kuluessa avautuu eri tahoille mahdollisuuksia osallistua kehittämistyöhön. Saadut kommentit hyödynnetään kokonaisuuksien viimeistelyssä ja valmiit kokonaisuudet on tavoitteena julkaista syksyllä 2020 ePerusteet-palvelussa.

Lisätiedot:

ammatillinenkoulutus@oph.fi