Uutinen

Tärkeä askel kohti uutta Luova Eurooppa -ohjelmaa otettu

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen Rahoitus
Euroopan komissio, jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti saavuttivat 14.12. poliittisen yhteisymmärryksen uudesta Luova Eurooppa -ohjelmasta (2021-2027). Ohjelman budjetti nousee 2,4 miljardiin euroon, mikä on yli puolet enemmän kuin nykyisellä ohjelmakaudella. Hakukierrokset avautuvat kentän toimijoille todennäköisesti kevättalvella 2021.
 Värikäs kuumailmapallo, jossa sinisisä, vihreitä, punaisia, oransseja ja vaaleanpunaisia suorakulmioita.

Uusi ohjelma on jatkumoa nykyiselle - vahvistuneella budjetilla ja uusin avauksin

Poliittisen yhteisymmärryksen saavuttaminen on tärkeä askel neuvotteluissa. Kun ohjelman perustana olevan lakiteksti vielä hyväksytään muodollisesti parlamentissa ja neuvostossa, ohjelma voi käynnistyä ja rahoitusmahdollisuudet kentän toimijoille avautuvat vaiheittain.

Luova Eurooppa (2021-2027) on jatkossakin ainoa luoville aloille suoraan suunnattu EU:n rahoitusohjelma. Se on jatkumoa nykyiselle ohjelmalle, joskin uusia sisältöjäkin on luvassa.

Alan toimijat voivat hakea rahoitusta edelleen Kulttuurin ja Median alaohjelmista. Lisäksi rahoitusta suunnataan ensimmäistä kertaa myös uutismedialle medialukutaidon, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja sananvapauden edistämiseen.

Ohjelmatavoitteet täydentyvät mm. entistä vahvemmalla painotuksella sosiaaliseen inkluusioon ja eurooppalaisen identiteetin lujittamiseen kulttuurin avulla.

Uuden ohjelman budjetti on 2,4 miljardia, mikä on yli puolet enemmän kuin nykyisellä ohjelmakaudella.

Rahoitushaut avautuvat keväällä 2021

Kulttuurin alaohjelma tarjoaa jatkossakin taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön organisaatioille ja ammattilaisille mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen.

Kaikki nykyisen ohjelman tukimuodot säilyvät ja eurooppalaiset yhteistyöhankkeet ovat Kulttuurin alaohjelman keskeisin tukimuoto myös tulevaisuudessa. Ohjelmassa käynnistyy joukko uusia rahoitusmuotoja, kuten tuki yksittäisten taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuuteen sekä kohdennetut tukitoimet eri aloille (mm. musiikki).

Uuden Luova Eurooppa -ohjelman ensimmäiset hakukierrokset avautuvat arviolta keväällä 2021.

Poliittinen yhteisymmärrys lähtölaukaus myös muille EU-ohjelmille

Poliittinen yhteisymmärrys on saavutettu myös Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa. Uudet ohjelmat rakentuvat ohjelmakauden 2014–2020 hyville käytännöille ja rakenteille. Alustavien tietojen mukaan molempien ohjelmien ensimmäiset hakukierrokset avataan helmi-maaliskuussa.