Uutinen

Tieto- ja viestintätekniikan alan täydennyskoulutukseen uudet perusteet

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet Tekniikan alat Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
Digitalisaatio on aikamme merkittävimpiä muutosvoimia. Digitalisaation myötä tieto- ja viestintätekniikan merkitys kasvaa kaikilla toimialoilla. Tavoiteltiinpa menestystä taloudessa tai hyvinvointia kansalaisille, tieto- ja viestintätekniikan osaamista tarvitaan. Alan ammattilaisten osaamistarpeet ovat moninaiset ja osaamista on jatkuvasti päivitettävä. Uudet, 1.1.2021 käyttöön otettavat tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteet on laadittu vastaamaan erityisesti alalla jo toimivien ammattilaisten lisä- ja täydennyskoulutustarpeeseen.
Kuvituskuvassa mies ja nainen istuvat palaverissa

Tieto- ja viestintätekniikka alan nopeat muutokset edellyttävät alan ammattilaisilta jatkuvaa tietojen päivittämistä ja osaamisen kehittämistä.  Tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot on uudistettu vastaamaan alan ammattilaisten tarpeisiin. Opetushallitus toteutti uudistuksen laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.  

 

Uudet, laaja-alaisemmat tutkinnot

Tarkkarajaisten urapolkujen määrittäminen on nopeasti muuttuvalla alalla haastavaa. Tieto- ja viestintätekniikan tutkintojen perusteista onkin haluttu tehdä joustavat. Perusteet mahdollistavat erilaiset opiskelijan tai työelämän tarpeista lähtevät toteuttamistavat, olipa suoritettavana yksi tutkinnon osa tai koko tutkinto. Jatkossa tutkinnon perusteisiin tuodan myös uusia valinnaisia tutkinnon osia heti, kun uudelle osaamiselle työelämässä todetaan tarve.  

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnossa opiskelijat voivat erikoistua monipuolisesti erilaisiin asiantuntija- ja konsultointitason tehtäviin. Tehtävät voivat liittyä esimerkiksi tietoverkkoihin, tietojärjestelmiin, kyberturvallisuuteen, hyvinvointiteknologiaan, elektroniikkatuotantoon, data-analytiikkaan ja koneoppimiseen tai ohjelmistokehitykseen.

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinnossa osaamista hankitaan erityisesti vastuullisissa tieto- ja viestintätekniikan suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä toimimiseen. Opiskelija voi erikoistua tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen ja projektien hallintaan tai kehittämiseen.

Tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sisältävät jatkossa osaamista tieto- ja tietoliikennetekniikan alalta. Uudistuksen myötä tieto- ja tietoliikennetekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinto poistuvat tutkintorakenteesta.

 

Uudet perusteet otetaan käyttöön 1.1.2021

Uudet tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteet otetaan käyttöön vuoden alussa 1.1.2021. Vielä syksyn 2020 ajan voimassa olevilla perusteilla aloitetut tutkinnot voi suorittaa loppuun 31.12.2024 asti.

Tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkintoa voi joustavasti hakeutua suorittamaan ottamalla yhteyttä koulutuksen järjestäjiin ja tiedustella jatkuvan haun mahdollisuutta.

 

Lisätietoa