Uutinen

Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys laajenee

Koulutus ja tutkinnot Opetussuunnitelma
Tietsikalla

Suomen kansallinen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys laajenee 15.2.2020.

Viitekehyksen tasoille sijoitetaan uusina osaamiskokonaisuuksina:

- tasolle 2 työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

- tasolle 3 lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA), ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) ja taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä

- tasolle 4 rajavartijan peruskurssi ja aliupseerin perustason opintokokonaisuus

- tasolle 5 aliupseerin yleistason (1 ja 2) opintokokonaisuus ja aliupseerin mestaritason opintokokonaisuus

- tasolle 6 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset, joiden kohderyhmänä on alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, kirkon erityiskoulutukset ja pastoraalitutkinto

- tasolle 7 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset, joiden kohderyhmänä on ylemmän korkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, ylempi pastoraalitutkinto, rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyys, esiupseerikurssi sekä sotatalouden ja tekniikan lisäopinnot.

Suomen tutkintojen viitekehys kuvaa kansalliseen koulutusjärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet, jotka on sijoitettu kahdeksalle tasolle niiden edellyttämän osaamisen perusteella. Kunkin tason tuottama osaaminen on määritelty valtioneuvoston asetuksessa 120/2017. Kuvaukset vastaavat eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (European Qualifications Framework, EQF) vaativuustasoja.

Viitekehyksen laajenemisen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän esitys ja siitä lausuntokierroksella saatu palaute. 

Lisätietoa:

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivu

Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä (120/2017)

Osaaminen ratkaisee. Viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportti

Sähköposti: recognition(at)oph.fi