Uutinen

Työelämätoimikunnat ammatillisen koulutuksen kehittämisen asialla

Koulutus ja tutkinnot Työelämätoimikunnat
Vuonna 2018 käynnistynyt työelämätoimikuntien toimikausi päättyy vuoden 2020 lopussa. Toimikunnilla onkin takanaan jo reilun kahden vuoden työrupeama. On hyvä vaihe kysyä, millaiseksi toimikuntien jäsenet näkevät työelämätoimikuntien roolin.
Kuvituskuvassa kolme työelämätoimikunnan puheenjohtajaa
Mats Eriksson Scandic Waskia Vaasasta (vas.), Markku Sormunen Turun Energialta ja Antti Aavikko Ammattiopisto Livestä vaihtoivat kokemuksia työelämätoimikuntatyöstä.

Työelämätoimikunnat tekevät työtä näyttöjen totutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseksi. ”Valvomme koulutuksen järjestäjien toiminnan laatua dokumenttien perusteella ja yksittäisillä vierailukäynneillä. Lisäksi osallistumme tutkintojen uudistamistyöhön. Työelämätoimikunta myös käsittelee tarvittaessa arviointiin liittyviä oikaisuvaatimuksia.” Antti Aavikko luettelee toimikuntien lakisääteisiä tehtäviä sujuvasti. Aavikko toimii puheenjohtajana Kuntoutuksen ja osallisuuden vahvistamisen työelämätoimikunnassa.

Antti Aavikko, Markku Sormunen ja Mats Eriksson vertailivat kokemuksiaan työelämätoimikuntatyöstä 16.1.2020 Paasitornissa, toimikuntien puheenjohtajistolle järjestetyn koulutustilaisuuden tauolla. Kokousten ja vierailukäyntien lisäksi puheenjohtajat totesivat, että toimikuntien työssä korostuu erilaisiin lausuntopyyntöihin vastaaminen.   

”Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoja muun muassa voimalaitostekniikan osaamisalaan liittyvistä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmista. Koulutuksen järjestäjien lähettämiin aineistoihin perehtymiseen ja ennakkovalmisteluihin kokouksia varten on tarvittu runsaasti aikaa.” pohti Sähkö-, automaatio- ja energia-alan työelämätoimikunnan puheenjohtajana toimiva Markku Sormunen.

 

Työelämän tarpeet kuuluviin 

Työelämätoimikuntatyön sitovuudesta huolimatta toimikuntatyössä nähdään paljon hyvää. Työelämätoimikunnat voivat tehdä aloitteita tutkintorakenteen ja tutkinnon perusteiden kehittämiseksi. Antti Aavikko toteaa, että on ollut hieno huomata, kuinka työelämän ääntä ja tarpeita todella halutaan hyödyntää koulutuksen kehittämisessä. Mats Eriksson, Matkailualan työelämätoimikunnan puheenjohtaja, on samaa mieltä. Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat Erikssonin mielestä ottaneet työelämältä tulevat kehittämisehdotukset vastaan hyvin.

Eriksson toivoo, että koulutuksen järjestäjät olisivat rohkeasti yhteydessä toimikuntiin asioissa, jotka askarruttavat. Toimikunnat edesauttavat mielellään koulutuksen järjestäjien ja työelämän yhteistyötä. Toimikuntiin on valikoitunut henkilöitä, jotka ovat aktiivisia ja innostuneita kehittämään työelämän tutkintoja. ”Toimikuntatyössä ollaan juuri näiden asioiden ytimessä!” toteaa Markku Sormunen.