Uutinen

Uusi Europassi tekee osaamisen näkyväksi

Ohjelmat Euroguidance Digitaalisuus Elinikäinen ohjaus Kansainvälistyminen
– Uusi Europassi on kansalaisille tarkoitettu elinikäisen oppimisen ja urasuunnittelun eurooppalainen verkkopalvelu. Sen ytimessä on eri tavoin hankitun osaamisen näkyväksi tekeminen ja edelleen vahvistaminen, kertoo Mika Launikari. Hän toimi uraohjauksen ja kansainvälisen liikkuvuuden asiantuntijana Euroopan komission työllisyyden pääosaston koordinoimassa Europassi-projektissa Brysselissä vuonna 2019. Uusi Europassi otettiin käyttöön 1.7.2020.
E-portfolio

Portfolioajattelu keskiössä 

Europassi tukee käytännönläheistä, reflektoivaa ja prosessiorientoitunutta oppimista tietojen ja taitojen kehittämisessä. Ajatuksena on, että oppija itse määrittelee itselleen tärkeät oppimiskokemukset ja tunnistaa niistä sen, mitä hän on oppinut. Tarjolla on myös välineitä omien vahvuuksien ja kiinnostuksenkohteiden tunnistamiseen. 

Europassissa voi kuvata eri tavoin hankittua osaamista (formaali, non- ja informaali oppiminen). Sitä voi todentaa digitaaliseen portfolioon koottavilla ansioilla ja työnäytteillä. Niillä voi konkretisoida ja esittää esimerkiksi työnantajille sitä, mitä on opinpolullaan ja työurallaan saanut aikaan. Henkilökohtaisessa Europassi-profiilissa kuvattua osaamista voi hyödyntää muun muassa ansioluettelon laatimisessa. 

Eurooppalainen ulottuvuus

Europassi edistää kansainvälistä liikkuvuutta. Eurooppalaisen Europassista tekee juuri se, että sieltä avautuvat Euroopan laajuiset koulutus- ja työmarkkinat. Palvelusta on pääsy eri maiden opiskelu-, harjoittelu-, vapaaehtois- ja työpaikkoihin sekä maakohtaisilta sivuilta maiden kansallisiin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin. Lisäksi käyttäjät voivat tutustua monipuoliseen opiskelua ja työskentelyä koskevaan artikkelikokoelmaan ja muuhun tukiaineistoon 29 eurooppalaisella kielellä. 

Europassissa on osio ns. digitaalisesti varmennetuille asiakirjoille (digitally signed credentials). Näitä voivat olla esimerkiksi virallisesti hyväksyttyjen oppilaitosten myöntämät tutkintotodistukset, rekisteröidyiltä työnantajilta saadut työtodistukset sekä viranomaisten antamat päätökset. Ne on Europassissa digitaalisesti vahvistettu menettelyllä, joka poissulkee valetutkintotodistukset ja muut asiakirjaväärennökset. Tämä lisää asiakirjojen luotettavuutta ja sujuvoittaa niiden käsittelyä maiden välillä, kuten ulkomaisen opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikan hakuprosessia.  

Ohjauksellisuus ja intuitiivisuus

Europassi on suunniteltu mahdollisimman intuitiiviseksi käyttää. Kokemattomampikin verkkokäyttäjä omaksuu palvelun logiikan ja dynamiikan helposti, sillä ohjauksellisuus on otettu huomioon palvelun eri toiminnoissa. Itseohjautuvuutta tuetaan eri osioissa olevilla vihjeteksteillä ja opastusta sisältävillä ponnahdusikkunoilla. Usein kysytyt kysymykset opastavat lisäksi, miten palvelu toimii ja mitä siellä voi tehdä.

Mikäli käyttäjät tarvitsevat apua palvelun käytössä ja siinä, miten heidän kannattaa osaamisestaan kertoa, voivat he kääntyä ohjauksen ammattilaisten puoleen. Europassi sopii erinomaisesti ohjaustyön välineeksi, esim. opinto- ja uraohjaajille sekä henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ja rekrytoijille. 

Mikan Europassi-työkokemus

– Roolini Europassi-hankkeessa oli painottunut sisällöntuotantoon ja ohjauksellisuuden varmistamiseen palvelussa”, Mika sanoo. Europassi-portaaliin hän kirjoitti kolmisenkymmentä napakkaa sivun mittaista tekstiä koulutuksen ja työelämän asioista. Niissä on vahva ohjauksellinen näkökulma ja niiden tarkoituksena on tukea Europassin käyttäjiä opintojen, urasuunnittelun ja henkilökohtaisen elämän kysymyksissä.

Mika laati Euroopan komissiolle myös useita työpapereita, joissa tarkasteltiin muun muassa uuden Europassin markkinointia ohjausalan toimijoille, ohjauksen ammattilaisten perehdyttämistä palvelun käyttöön (verkkokoulutus tulossa), sekä algoritmien hyödyntämistä koulutusmahdollisuuksien tarjonnassa käyttäjille. Lisäksi Mika osallistui asiantuntijana Euroopan komission jäsenmaista ja EU-toimijoista koostuvan Europassi-ohjausryhmän kokouksiin.  

Europassin lanseeraus

Uusi Europassi lanseerattiin suurelle yleisölle 1.7.2020. Uuteen Europassiin voi tutustua täällä.  Tarkempia tietoja uudesta Europassista saa Suomen kansallisesta Europassi-keskuksesta Opetushallituksessa.  

Teksti: Mika Launikari