Uutinen

Uusi opas työvälineeksi kiusaamisen vastaiseen työhön

Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Hyvinvointi Opettajat ja kasvattajat
Opetushallitus on julkaissut oppaan kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteiden käsittelyyn kouluissa ja oppilaitoksissa. Kattavan oppaan lisäksi työn tueksi on laadittu valmis esittelymateriaali koulujen käyttöön sekä huoneentaulut oppilaille ja vanhemmille.
Halaus

Opas on ensimmäinen kansallisen tason ohjeistus kiusaamisen vastaisesta työstä ja se on tarkoitettu perusopetuksen kouluille ja toisen asteen oppilaitoksille.

Oppaassa käsitellään kiusaamistilanteessa toimimista prosessina varhaisesta havaitsemisesta erilaisiin puuttumiskeinoihin. Lisäksi käydään läpi mm. opetuksen järjestäjän, rehtorin, opettajan ja opiskeluhuollon vastuut ja velvollisuudet, keskeinen lainsäädäntö sekä yhteistyö eri viranomaisten kanssa. Oppaassa avataan lisäksi oppilaiden ja huoltajien oikeuksia ja velvollisuuksia sekä verkossa tapahtuvan kiusaamisen haasteita.

Verkossa tapahtuvaa kiusaamista kuvataan oman kokonaisuutenaan ja asiayhteyden edellyttäessä muissa oppaan osissa. Opas sisältää käytännönläheisiä toimintaohjeita koulutuksen järjestäjille, rehtoreille, opettajille, opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstölle, opiskelijoille sekä huoltajille.