Uutinen

Uusi todistusmääräys voimaan 1.2.2021 alkaen

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Arviointi ja todistukset
Opetushallitus on uudistanut todistusmääräyksen ammatillisen ja valmentavan koulutuksen käyttöön. Todistusmääräyksessä todetaan tiedot, joita todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittään. Uudistuksella pyritään selkeyttämään todistusten tietosisältöjä. Lisäksi koulutuksen järjestäjälle annetaan ohjeita salassa pidettävien tietojen käsittelyyn.
Kuvituskuvassa kädet, jotka kättelevät

Opetushallitus antoi 20.11.2020 määräyksen todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa. 1.2.2021 alkaen uusi määräys (OPH-2147-2020) liitteineen korvaa nyt voimassa olevan todistusmääräyksen (OPH-54-2018).

Opetushallitus määrää todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisesta koulutuksesta annetun lain perusteella. Uutta todistusmääräystä valmisteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen asiantuntijoiden yhteistyönä. Lisäksi Opetushallitus järjesti lokakuussa kaikille avoimen lausuntokierroksen määräysluonnoksen kehittämiseksi.  

 

Todistusmääräyksen rakenne selkeytyy

Aiempaa selkeämmällä todistusmääräyksellä halutaan tukea koulutuksen järjestäjiä todistusten laatimisessa. Selkeyttä tuo muun muassa se, että kullekin todistustyypille laadittiin erillinen tietoluettelo. Esimerkiksi tutkintotodistus ja todistus opiskelijan osaamisesta ovat saaneet määräyksessä omat osionsa.

Todistusmerkintöjen muutokset tulee ottaa huomioon myös mukautetussa arvioinnissa sekä arvioinnissa, jossa poiketaan tutkinnon osan tavoitteista ja vaatimuksista. Jatkossa sanallisista kuvauksista luovutaan ja ammattitaitovaatimuksista poikkeamiset merkitään todistukseen uudella tavalla.

Lisäksi todistusmääräyksessä on päivitetty kohtia, jotka liittyvät muun muassa salassa pidettävien tietojen käsittelyyn, tutkintojen viitekehykseen, osaamisen tunnustamisen viitetietoihin ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyden merkintöihin.

 

Ohjeistusta uudistetaan

Opetushallitus uudistaa myös ammatillisen koulutuksen todistuksiin liittyvän ohjeistuksen. Ohjeistus koskee muun muassa todistuksen antamisprosessia, keskiarvon laskemista ammatillisten perustutkintojen todistuksiin ja arvosanan korottamista. Lisäksi ohjeistetaan osaamisen tunnustamiseen, osaamisen arvioinnin mukauttamiseen ja ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamiseen liittyvien viitetietojen kirjaamista. Uudistettu ohjeistus julkaistaan tammikuussa 2021.

 

Tukea määräyksen toimeenpanoon 

Uuteen todistusmääräykseen voi tutustua Opetushallituksen verkkosivuilla. Opetushallitus järjestää 10.12.2020 ja 14.12.2020 verkkotilaisuudet, joissa uutta todistusmääräys esitellään ja siitä on mahdollista keskustella.  

 

Lisätietoja

ammatillinenkoulutus [at] oph.fi

 

Uutisen päivitys

Uutiseen on vaihdettu Lisätietoja-kohtaan sähköpostiosoite 11.8.2021.

Linkki "Tutustu uuteen todistusmääräykseen" on korjattu 11.8.2021.