Uutinen

Uusia työvälineitä kansainvälisyysohjauksen tueksi

Ohjelmat Euroguidance Elinikäinen ohjaus Kansainvälistyminen Opetus ja ohjaus Oppimateriaali Opinto-ohjaus Oppilaanohjaus
Euroguidance on tuottanut tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisille uusia työvälineitä. Uusien materiaalien tarkoitus on innostaa hankkimaan kansainvälisiä kokemuksia ja osaamista niin maailmalta kuin kotimaasta.
Kuva Polku maailmalle -korteista

Ryhmäohjausmateriaalia on tehty kolmelle eri kohderyhmälle: peruskoulun viimeisillä luokilla oleville, lukiolaisille sekä ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville. Materiaali sopii käytettäväksi eri kokoisten ryhmien kanssa, oppijoita voi olla muutamasta henkilöstä useihin kymmeniin. Materiaali sisältää kaiken ohjaajan tarvitseman tiedon – myös toiminnalliset tehtävät on kirjattu materiaaliin tehtävänantoineen.

Ryhmäohjausmateriaalien avulla voi esitellä kansainvälisyyttä ja kansainvälistymisen erilaisia vaihtoehtoja sekä inspiroida hankkimaan kansainvälistä osaamista. Tietoa löytyy lyhyistä kansainvälisistä leireistä Suomessa koko tutkinnon suorittamiseen ulkomailla. Ryhmäohjausmateriaalin käsittelyyn on hyvä varata kokonainen oppitunti.

– Uudet työvälineet sopivat kenelle tahansa ohjaustyötä tekevälle ohjaustyön tueksi. Sinun ei tarvitse olla kansainvälisyyden asiantuntija, sillä materiaalit on tehty helppokäyttöisiksi ohjausvälineiksi, kannustaa Euroguidance-toiminnasta vastaava Anne Valkeapää. 

Polku maailmalle -ohjauskortit visuaaliseksi välineeksi erilaisiin ohjaustilanteisiin

Paljon toivottu ulkomaille lähtijän tulostettava muistilista on hyödyllinen sekä ohjaajalle että ulkomaille lähtevälle. Lisäksi ohjaajien käyttöön on tuotu ulkomaille lähdön tavoitteisiin ja yksilön vahvuuksiin keskittyvä tehtävä sekä ulkomailla karttuneen osaamisen tunnistamisessa auttava tehtävä. 

Yksilöohjausmateriaalit sopivat käytettäväksi ohjaukseen eri ikäisten kanssa ja niitä voi soveltaa eri elämäntilanteisiin.  

Uuteen materiaaliin  kuuluvat myös Polku maailmalle -ohjauskortit, joita voidaan käyttää kansainvälistymisohjauksen lisäksi monipuolisesti kaikenlaisessa ohjaus- ja vuorovaikutustyössä. Kortteja voi käyttää välineenä tunteiden sanoittamiseen, tavoitteiden asettamiseen sekä itsetutkiskeluun.  Polku maailmalle -ohjauskortteja on yhteensä 25 juhlistaen Suomen Euroguidance-keskuksen 25. juhlavuotta.  

Kysyimme Opopäivillä 2020 Tampereella opinto-ohjaajilta, kuinka he aikovat käyttää Polku maailmalle -kortteja ohjaustyönsä tukena. Saimme 150 hienoa, eri konteksteihin sopivaa käyttöideaa. 

25 ideaa korttien käyttöön

Käyttäisin ohjauskortteja
... pienryhmätoiminnan alkaessa esittäytymisen tukena.
... kun nuori pohtii, uskaltaako tavoitella unelmiaan.
… tunnetilojen purkamiseen.
… kysymällä: ”mikä olisi ihannemaisemasi 5 vuoden kuluttua – missä olet?”
… kansainvälisen opiskelun ja työnteon unelmointiin ja suunnitteluun.
… keskustelun herättelijänä: ”millaisia tuntemuksia ulkomaille lähtöön voi liittyä?”
… kansainvälisen työssäoppimisen valmennukseen.
… keskustelun aloituksessa, kun aihe on raskas.
… Mikä maisema/kuva kuvaa tulevaisuuttani ja sen piirteitä – mitä siihen kuuluu?
... koulun kansainvälisyysprojektissa.
… Mielikuvaharjoituksena: mikä kuvastaa minua?
... pienryhmäohjauksessa keskustellessa tunteista tulevaan jatko-opintohakuun liittyen.
... yhdessä englannin kielen opettajan kanssa tuntia pitäessä.
... herättämään unelmia kohti uusia maailman tuulia.
… opotunneilla omien vahvuuksien yhteydessä.
… keskustelun herättäjänä yksilöllisen polun etsinnässä.
… opiskelijainfoissa kv-asioista kiinnostuneille.
… fiiliskortteina yksilöohjauksessa.
… kestävän kehityksen pohdinnassa.
… pienryhmäohjauksessa: valitse kortti, minkä ominaisuuden/taidon haluaisit oppia.
… rohkaisemaan kansainvälisyyteen.
… kv-ideoiden kehittelyssä opiskelijoiden kanssa.
… vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista keskusteluun.
… kun mietitään vaihtoon lähtemistä ja sen vaatimuksia oppilaan kanssa.
… projektien päättämisessä: mikä kuvaa fiilistä tehdystä työstä?

Haluaisitko itsellesi Polku maailmalle -ohjauskortit? Ota meihin yhteyttä: euroguidance [at] oph.fi.