Uutinen

Valtakunnallisen työelämäpalautejärjestelmän käyttöönottoa siirretään vuodelle 2021

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Rahoitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö teki linjauksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) tehtävistä muutoksista, jonka yhteydessä ammatillisen koulutuksen työelämäpalautteen käyttöönottoa osana vaikuttavuusrahoitusta siirretään vuodella. Tavoitteena on aloittaa rahoituksen perusteena käytettävän valtakunnallisen työelämäpalautteen kerääminen 1.7.2021 alkaen.
Kuvituskuva, tarjoilijat suunnittelupalaverissa

Työelämäpalautteen käsittelemiseen tarkoitetun teknisen järjestelmän sekä työelämäpalautteen tietosisällön kehittämistyötä jatketaan siten, että koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus pilotoida palautekyselyluonnokset sekä Arvo-järjestelmän toiminnallisuus toukokuusta 2020 alkaen. Pilotointi on koulutuksen järjestäjille vapaaehtoista ja se voidaan tehdä myös syksyn 2020 aikana.

Työelämäpalautteen tekninen toteutus pohjautuu Arvo, eHOKS ja Koski -järjestelmien muodostamaan systeemikokonaisuuteen. Tavoitteena on, että tekninen kokonaisuus on valmis tammikuussa 2021 ja koulutuksen järjestäjien olisi mahdollista ottaa järjestelmä käyttöön kevään 2021 aikana.

Työelämäpalaute on määritelty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 g §:ssä yhdeksi koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksen perusteeksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee säätämään asetuksella tarkemmin vaikuttavuusrahoituksen perusteiden määräytymisestä ja laskennasta. Tavoitteena on käyttää työelämäpalautetietoa vuoden 2023 vaikuttavuusrahoituksen laskennassa, jota varten tarvittava tietopohja kerätään ensimmäisen kerran ajalta 1.7.2021 – 30.6.2022.

Lisätietoja

Opetushallitus, ammatillinenkoulutus [at] oph.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusneuvos Kari Korhonen, kari.korhonen[at]minedu.fi