Tiedote

Valtionavustukset myönnetty: vapaan sivistystyön tulonmenetykset korona-ajalta jäivät odotettua pienemmiksi

Ajankohtaista Vapaa sivistystyö Koronavirus
Opetushallitus on myöntänyt vapaan sivistystyön ylläpitäjille noin 9,2 miljoonaa euroa valtionavustusta kompensoimaan korona-ajan tulonmenetyksiä. Tulonmenetysten vaikutukset jäivät kuitenkin odotettua pienemmiksi, koska myös ennakoituja kustannuksia jäi toteutumatta. Osalla oppilaitoksista koronasta aiheutuneet säästöt kasvoivat menetyksiä suuremmiksi. Noin puolet vapaan sivistystyön oppilaitoksista ei hakenut valtionavustusta lainkaan, koska tulonmenetyksiltä vältyttiin etäopetukseen siirtymisen ja muiden säästöjen ansiosta.
Kuvituskuva, kirjoja pinossa

Kaikkiaan haettavana oli 21,5 miljoonaa euroa, josta siis jaettiin alle puolet. Valtionavustusta hakeneiden oppilaitosten tulonmenetykset olivat noin 18 miljoonaa euroa. Menetyksiä aiheutui muun muassa opiskelijoiden kurssimaksujen sekä maksullisen palvelutoiminnan ja muiden tulojen dramaattisesta vähentymisestä koronaepidemian aikana.

Tulonmenetysten vaikutuksista noin puolet saatiin kuitenkin kompensoitua sillä, että myös ennakoituja kustannuksia jäi toteutumatta. Esimerkiksi henkilöstökustannukset olivat noin 4 miljoonaa euroa odotettua pienemmät henkilöstön lomautusten ja uusien rekrytointien peruuntumisen takia. Noin puolet vapaan sivistystyön oppilaitoksista ei hakenut valtionavustusta lainkaan, koska ne ovat välttäneet tulonmenetyksiä ja saaneet kustannuksia alennettua siirtymällä joustavasti etäopetukseen. Osalla oppilaitoksista koronan takia syntyneet säästöt olivat suuremmat kuin siitä aiheutuneet tulonmenetykset.

─ Vapaan sivistystyön oppilaitosten elinvoiman ja koulutuksen pysyvyyden kannalta oli todella tärkeää, että valtionavustuksilla voitiin nopeasti reagoida tilanteeseen ja kompensoida tulomenetyksiä niiden oppilaitosten kohdalla, joille tuki oli tarpeen, sanoo yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen yksikön päällikkö Leena Nissilä Opetushallituksesta.

Suurimmat tulonmenetykset syntyivät saamatta jääneistä kurssimaksuista 

Merkittävimmät tulonmenetykset ─ noin 11,5 miljoonaa euroa ─ syntyivät oppilaitoksille saamatta jääneistä kurssimaksuista. Osa oppilaitoksista palautti kurssimaksuja osallistujille, osa alensi niitä etäopetukseen siirryttäessä. Kaikkia suunniteltuja koulutuksia ei voitu poikkeusolojen takia aloittaa lainkaan.

Myös ennalta suunniteltua maksullista palvelutoimintaa, kuten tilauskoulutuksia, jouduttiin peruuttamaan ainakin osittain. Näin ennakoituja tuloja jäi puuttumaan noin 3 miljoonan euron verran. 

Eniten tulonmenetyksistä kärsivät kansanopistot, joissa tuloja jäi saamatta 12,5 miljoonaa euroa. Kesäyliopistoissa syntyneet säästöt kompensoivat kurssimaksujen menetystä vähemmän kuin muilla oppilaitoksilla.

Miltei kaikki hakemukset hyväksyttiin

Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä 132 ja niissä haettu tuki oli yhteensä 10 153 100 euroa. Valtionavustusta myönnettiin 9 217 866 euroa.

Suurimmalla euromäärällä tuettiin kansanopistoja, jotka saivat valtionavustusta 6 107 926 euroa. Kansanopistot jättivät 60 hakemusta, joissa haettiin yhteensä 6 841 845 euroa. Kansalaisopistoille myönnettiin 1 972 839 euroa. Niiden ylläpitäjät jättivät 58 hakemusta, joissa haetun tuen kokonaissumma oli 2 157 960 euroa. Kesäyliopistot saivat 1 137 101 euroa. Niiltä tuli 14 hakemusta, joissa haettiin yhteensä 1 153 295 euroa. 

Kesäyliopistojen hakemukset menivät kaikki läpi, kansanopistoilta ja kansalaisopistoilta hylättiin molemmilta 2 hakemusta. Osalle hakijoista myönnettiin tarkistusten jälkeen vähemmän avustusta kuin ne olivat hakeneet. Kaikista hakemuksista hyväksyttiin 97 % ja haetusta avustusmäärästä myönnettiin 91 %.
Vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat kattaa tulonmenetyksiä nyt myönnetyllä valtionavustuksella 31.8.2020 saakka. 

─ Monet oppilaitokset siirtyivät keväällä sujuvasti etäopetukseen. Nähtäväksi jää, miten tuleva syksy käynnistyy. Erityisesti kansalaisopistot, kesäyliopistot ja opintokeskukset ovat lisänneet syksyn opetukseen verkkokursseja. Myös kansanopistoissa voidaan tarvittaessa toteuttaa koulutusta etäopetuksena entistä enemmän, toteaa opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen, jonka vastuualueena Opetushallituksessa on vapaan sivistystyön koulutus.

Lisätiedot

  • opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä, puh. 029 533 1155, leena.nissila[at]oph.fi
  • opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen, puh. 029 533 1782, marjaanitta.pehkonen[at]oph.fi (lomalla 13.7. alkaen)