Uutinen

Valtionosuusjärjestelmän edellyttämien tietojen toimittaminen vuodelta 2019

Palvelut Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Aikuiskoulutus Kulttuuri Valtionosuudet Rahoitus

Valtionosuuden saajille on lähetetty kirje (OPH-423-2020, 6.3.2020) ja koontilista.

Sen mukaisen koulutuksen tai laitoksen tiedot tallennetaan internetin välityksellä.

Tallennusjärjestelmään (vos.oph.fi) kirjaudutaan käyttäjätunnuksilla ja salasanalla, jotka on ilmoitettu koontilistassa.

Tallennusaika on 20.3.–17.4.2020.

Www-tallennuksen täyttöohje (pdf) ja kyselyn yhteystiedot -ohje (pdf).

Lisätietoja saa Opetushallituksen Valtionosuudet–yksikön sähköpostiosoitteesta valtionosuudet [at] oph.fi sekä puhelimitse suoraan yksikön asiantuntijoilta.

Valtionosuudet-yksikön yhteystiedot (oph.fi)